ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
29/04/2019 יכבד [he] การออกเสียง : יכבד โดย yoramgalili
29/04/2019 כבדת [he] การออกเสียง : כבדת โดย yoramgalili
20/02/2019 תשמרו [he] การออกเสียง : תשמרו โดย yoramgalili
16/04/2016 ויילס [he] การออกเสียง : ויילס โดย tasgiv
16/04/2016 רוץ [he] การออกเสียง : רוץ โดย tasgiv
04/03/2016 העבר [he] การออกเสียง : העבר โดย FrielleAridman
04/03/2016 אפרתי [he] การออกเสียง : אפרתי โดย FrielleAridman
13/11/2015 זן [he] การออกเสียง : זן โดย tasgiv
17/08/2013 עיצור [he] การออกเสียง : עיצור โดย dianada
07/06/2013 מלכלך [he] การออกเสียง : מלכלך โดย iyavor
07/06/2013 מלכלל [he] การออกเสียง : מלכלל โดย Inbal
29/11/2012 אל-עבר [he] การออกเสียง : אל-עבר โดย markuslebt
29/11/2012 סוחבים [he] การออกเสียง : סוחבים โดย chummus
29/11/2012 סוחב [he] การออกเสียง : סוחב โดย markuslebt
04/11/2012 מסתכל [he] การออกเสียง : מסתכל โดย noamika
01/10/2012 שגיאה [he] การออกเสียง : שגיאה โดย noamika
22/09/2012 מקורית [he] การออกเสียง : מקורית โดย noamika
22/09/2012 להסתפר [he] การออกเสียง : להסתפר โดย noamika
21/09/2012 דקדוק [he] การออกเสียง : דקדוק โดย noamika
21/09/2012 מזומנים [he] การออกเสียง : מזומנים โดย noamika
19/09/2012 שאיחרתי [he] การออกเสียง : שאיחרתי โดย milmanyam
09/08/2012 כיף [he] การออกเสียง : כיף โดย DannyB
09/08/2012 היא קונה [he] การออกเสียง : היא קונה โดย Inbal
09/08/2012 הוא קונה [he] การออกเสียง : הוא קונה โดย Inbal
09/08/2012 קוראת [he] การออกเสียง : קוראת โดย Inbal
09/08/2012 סניף [he] การออกเสียง : סניף โดย Inbal
21/07/2012 ללחוץ [he] การออกเสียง : ללחוץ โดย cinderela
21/07/2012 מתדלקת [he] การออกเสียง : מתדלקת โดย Inbal
14/05/2012 שיתקן [he] การออกเสียง : שיתקן โดย achmo
14/05/2012 יתקן [he] การออกเสียง : יתקן โดย achmo