ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/01/2011 נהג מונית [he] การออกเสียงคำว่า נהג מונית คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 מודד [he] การออกเสียงคำว่า מודד คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 לוחם שורים [he] การออกเสียงคำว่า לוחם שורים คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 מתרגם [he] การออกเสียงคำว่า מתרגם คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2011 מוֹכר [he] การออกเสียงคำว่า מוֹכר คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 וטרינר [he] การออกเสียงคำว่า וטרינר คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 סנדלר [he] การออกเสียงคำว่า סנדלר คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 צוק [he] การออกเสียงคำว่า צוק คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 שונית [he] การออกเสียงคำว่า שונית คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 זרם [he] การออกเสียงคำว่า זרם คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 מפרץ [he] การออกเสียงคำว่า מפרץ คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 תותח [he] การออกเสียงคำว่า תותח คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 קטרקט [he] การออกเสียงคำว่า קטרקט คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 טווח [he] การออกเสียงคำว่า טווח คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 מדבר [he] การออกเสียงคำว่า מדבר คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 דיונה [he] การออกเสียงคำว่า דיונה คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 לעבור [he] การออกเสียงคำว่า לעבור คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 לגונה [he] การออกเสียงคำว่า לגונה คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 הים [he] การออกเสียงคำว่า הים คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2011 אגם [he] การออกเสียงคำว่า אגם คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 יער [he] การออกเสียงคำว่า יער คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 אי [he] การออกเสียงคำว่า אי คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2011 חצי אי [he] การออกเสียงคำว่า חצי אי คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 נתיב [he] การออกเสียงคำว่า נתיב คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 ג 'ונגל [he] การออกเสียงคำว่า ג 'ונגל คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 אזוביון [he] การออกเสียงคำว่า אזוביון คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 שני [he] การออกเสียงคำว่า שני คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/01/2011 פוקסיה [he] การออกเสียงคำว่า פוקסיה คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 חלמית [he] การออกเสียงคำว่า חלמית คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/01/2011 טורקיז [he] การออกเสียงคำว่า טורקיז คะแนนโหวต 0 คะแนน