ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/01/2011 נהג מונית [he] נהג מונית การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 מודד [he] מודד การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 לוחם שורים [he] לוחם שורים การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 מתרגם [he] מתרגם การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/01/2011 מוֹכר [he] מוֹכר การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 וטרינר [he] וטרינר การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 סנדלר [he] סנדלר การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 צוק [he] צוק การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 שונית [he] שונית การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 זרם [he] זרם การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 מפרץ [he] מפרץ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 תותח [he] תותח การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 קטרקט [he] קטרקט การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 טווח [he] טווח การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 מדבר [he] מדבר การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 דיונה [he] דיונה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 לעבור [he] לעבור การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 לגונה [he] לגונה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 הים [he] הים การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/01/2011 אגם [he] אגם การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 יער [he] יער การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 אי [he] אי การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/01/2011 חצי אי [he] חצי אי การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 נתיב [he] נתיב การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 ג 'ונגל [he] ג 'ונגל การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 אזוביון [he] אזוביון การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 שני [he] שני การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/01/2011 פוקסיה [he] פוקסיה การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 חלמית [he] חלמית การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/01/2011 טורקיז [he] טורקיז การออกเสียง 0คะแนนโหวต