ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
18/10/2012 adhimisha [sw] adhimisha การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 adhini [sw] adhini การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 adhiri [sw] adhiri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 abiri [sw] abiri การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 zinki [sw] zinki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 samari [sw] samari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 Tembea [sw] Tembea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 konokono [sw] konokono การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 Chui [sw] Chui การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 bundi [sw] bundi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 sungura [sw] sungura การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 nyuki [sw] nyuki การออกเสียง 0คะแนนโหวต
18/10/2012 shamari [sw] shamari การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 maziwa [sw] maziwa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 nguruwe [sw] nguruwe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 sayansi [sw] sayansi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 reli [sw] reli การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 njia [sw] njia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 daraja [sw] daraja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 kereng'ende [sw] kereng'ende การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 Acholi [sw] Acholi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/10/2012 Ogopa [sw] Ogopa การออกเสียง 0คะแนนโหวต