ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
18/10/2012 adhimisha [sw] การออกเสียงคำว่า adhimisha คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 adhini [sw] การออกเสียงคำว่า adhini คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 adhiri [sw] การออกเสียงคำว่า adhiri คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 abiri [sw] การออกเสียงคำว่า abiri คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 zinki [sw] การออกเสียงคำว่า zinki คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 samari [sw] การออกเสียงคำว่า samari คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 Tembea [sw] การออกเสียงคำว่า Tembea คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 konokono [sw] การออกเสียงคำว่า konokono คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 Chui [sw] การออกเสียงคำว่า Chui คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 bundi [sw] การออกเสียงคำว่า bundi คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 sungura [sw] การออกเสียงคำว่า sungura คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 nyuki [sw] การออกเสียงคำว่า nyuki คะแนนโหวต 0 คะแนน
18/10/2012 shamari [sw] การออกเสียงคำว่า shamari คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 maziwa [sw] การออกเสียงคำว่า maziwa คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 nguruwe [sw] การออกเสียงคำว่า nguruwe คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 sayansi [sw] การออกเสียงคำว่า sayansi คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 reli [sw] การออกเสียงคำว่า reli คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 njia [sw] การออกเสียงคำว่า njia คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 daraja [sw] การออกเสียงคำว่า daraja คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 kereng'ende [sw] การออกเสียงคำว่า kereng'ende คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 Acholi [sw] การออกเสียงคำว่า Acholi คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/10/2012 Ogopa [sw] การออกเสียงคำว่า Ogopa คะแนนโหวต 0 คะแนน