ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/11/2009 cimeira [gl] การออกเสียงคำว่า cimeira คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 cavilar [gl] การออกเสียงคำว่า cavilar คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 arume [gl] การออกเสียงคำว่า arume คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 castro [gl] การออกเสียงคำว่า castro คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 raio [gl] การออกเสียงคำว่า raio คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 esquecemento [gl] การออกเสียงคำว่า esquecemento คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 bravún [gl] การออกเสียงคำว่า bravún คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 vieiro [gl] การออกเสียงคำว่า vieiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 vendima [gl] การออกเสียงคำว่า vendima คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 bolboreta [gl] การออกเสียงคำว่า bolboreta คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 crise [gl] การออกเสียงคำว่า crise คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 furna [gl] การออกเสียงคำว่า furna คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 adestrador [gl] การออกเสียงคำว่า adestrador คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 adestradora [gl] การออกเสียงคำว่า adestradora คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 Reganosa [gl] การออกเสียงคำว่า Reganosa คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 lucecús [gl] การออกเสียงคำว่า lucecús คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 bolseira [gl] การออกเสียงคำว่า bolseira คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 bolseiro [gl] การออกเสียงคำว่า bolseiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 costume [gl] การออกเสียงคำว่า costume คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 blogueiro [gl] การออกเสียงคำว่า blogueiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 blogue [gl] การออกเสียงคำว่า blogue คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 chimpín [gl] การออกเสียงคำว่า chimpín คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 cineclube [gl] การออกเสียงคำว่า cineclube คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 chisco [gl] การออกเสียงคำว่า chisco คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 chisqueiro [gl] การออกเสียงคำว่า chisqueiro คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 brincadeira [gl] การออกเสียงคำว่า brincadeira คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 xudeu [gl] การออกเสียงคำว่า xudeu คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 ensino [gl] การออกเสียงคำว่า ensino คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 fío [gl] การออกเสียงคำว่า fío คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/11/2009 ouvir [gl] การออกเสียงคำว่า ouvir คะแนนโหวต 0 คะแนน