ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/11/2009 cimeira [gl] การออกเสียง : cimeira 0 โหวต
03/11/2009 cavilar [gl] การออกเสียง : cavilar 0 โหวต
03/11/2009 arume [gl] การออกเสียง : arume 0 โหวต
03/11/2009 castro [gl] การออกเสียง : castro 0 โหวต
03/11/2009 raio [gl] การออกเสียง : raio 0 โหวต
03/11/2009 esquecemento [gl] การออกเสียง : esquecemento 0 โหวต
03/11/2009 bravún [gl] การออกเสียง : bravún 0 โหวต
03/11/2009 vieiro [gl] การออกเสียง : vieiro 0 โหวต
03/11/2009 vendima [gl] การออกเสียง : vendima 0 โหวต
03/11/2009 bolboreta [gl] การออกเสียง : bolboreta 0 โหวต
03/11/2009 crise [gl] การออกเสียง : crise 0 โหวต
03/11/2009 furna [gl] การออกเสียง : furna 0 โหวต
03/11/2009 adestrador [gl] การออกเสียง : adestrador 0 โหวต
03/11/2009 adestradora [gl] การออกเสียง : adestradora 0 โหวต
03/11/2009 Reganosa [gl] การออกเสียง : Reganosa 0 โหวต
03/11/2009 lucecús [gl] การออกเสียง : lucecús 0 โหวต
03/11/2009 bolseira [gl] การออกเสียง : bolseira 0 โหวต
03/11/2009 bolseiro [gl] การออกเสียง : bolseiro 0 โหวต
03/11/2009 costume [gl] การออกเสียง : costume 0 โหวต
03/11/2009 blogueiro [gl] การออกเสียง : blogueiro 0 โหวต
03/11/2009 blogue [gl] การออกเสียง : blogue 0 โหวต
03/11/2009 chimpín [gl] การออกเสียง : chimpín 0 โหวต
03/11/2009 cineclube [gl] การออกเสียง : cineclube 0 โหวต
03/11/2009 chisco [gl] การออกเสียง : chisco 0 โหวต
03/11/2009 chisqueiro [gl] การออกเสียง : chisqueiro 0 โหวต
03/11/2009 brincadeira [gl] การออกเสียง : brincadeira 0 โหวต
03/11/2009 xudeu [gl] การออกเสียง : xudeu 0 โหวต
03/11/2009 ensino [gl] การออกเสียง : ensino 0 โหวต
03/11/2009 fío [gl] การออกเสียง : fío 0 โหวต
03/11/2009 ouvir [gl] การออกเสียง : ouvir 0 โหวต