ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/12/2013 سفته بازي [fa] การออกเสียงคำว่า سفته بازي คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 دبران [fa] การออกเสียงคำว่า دبران คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 رجل الجبار [fa] การออกเสียงคำว่า رجل الجبار คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 مغنی [fa] การออกเสียงคำว่า مغنی คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 انزال كردن [fa] การออกเสียงคำว่า انزال كردن คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 جلق زدن [fa] การออกเสียงคำว่า جلق زدن คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 جلق [fa] การออกเสียงคำว่า جلق คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/12/2013 تنوره دیو [fa] การออกเสียงคำว่า تنوره دیو คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 عشقبازی [fa] การออกเสียงคำว่า عشقبازی คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 اقصای [fa] การออกเสียงคำว่า اقصای คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 معادات [fa] การออกเสียงคำว่า معادات คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 بت پرستی [fa] การออกเสียงคำว่า بت پرستی คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 گردابی [fa] การออกเสียงคำว่า گردابی คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 نعوذ [fa] การออกเสียงคำว่า نعوذ คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 سجلی [fa] การออกเสียงคำว่า سجلی คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/12/2013 ولی قهری [fa] การออกเสียงคำว่า ولی قهری คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2013 ابط‌الجوزا [fa] การออกเสียงคำว่า ابط‌الجوزا คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2013 مروج الذهب [ar] การออกเสียงคำว่า مروج الذهب คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2013 قبل منقل [fa] การออกเสียงคำว่า قبل منقل คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2013 بادانسته [fa] การออกเสียงคำว่า بادانسته คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2013 مقنفة [fa] การออกเสียงคำว่า مقنفة คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/12/2013 حزقیا [fa] การออกเสียงคำว่า حزقیا คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2013 بوشاسب [fa] การออกเสียงคำว่า بوشاسب คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2013 امیرالجیش [fa] การออกเสียงคำว่า امیرالجیش คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2013 مدالست [fa] การออกเสียงคำว่า مدالست คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2013 شماس [fa] การออกเสียงคำว่า شماس คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2013 زندقه [fa] การออกเสียงคำว่า زندقه คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2013 امثل [fa] การออกเสียงคำว่า امثل คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2013 ازاله ی بکارت [fa] การออกเสียงคำว่า ازاله ی بکارت คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/12/2013 تیول نامه [fa] การออกเสียงคำว่า تیول نامه คะแนนโหวต 0 คะแนน