ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
10/12/2013 سفته بازي [fa] سفته بازي การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 دبران [fa] دبران การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 رجل الجبار [fa] رجل الجبار การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 مغنی [fa] مغنی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 انزال كردن [fa] انزال كردن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 جلق زدن [fa] جلق زدن การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 جلق [fa] جلق การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/12/2013 تنوره دیو [fa] تنوره دیو การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 عشقبازی [fa] عشقبازی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 اقصای [fa] اقصای การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 معادات [fa] معادات การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 بت پرستی [fa] بت پرستی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 گردابی [fa] گردابی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 نعوذ [fa] نعوذ การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 سجلی [fa] سجلی การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/12/2013 ولی قهری [fa] ولی قهری การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2013 ابط‌الجوزا [fa] ابط‌الجوزا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2013 مروج الذهب [ar] مروج الذهب การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2013 قبل منقل [fa] قبل منقل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2013 بادانسته [fa] بادانسته การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2013 مقنفة [fa] مقنفة การออกเสียง 1คะแนนโหวต
04/12/2013 حزقیا [fa] حزقیا การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2013 بوشاسب [fa] بوشاسب การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2013 امیرالجیش [fa] امیرالجیش การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2013 مدالست [fa] مدالست การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2013 شماس [fa] شماس การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2013 زندقه [fa] زندقه การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2013 امثل [fa] امثل การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2013 ازاله ی بکارت [fa] ازاله ی بکارت การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/12/2013 تیول نامه [fa] تیول نامه การออกเสียง 0คะแนนโหวต