ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/05/2009 kana neni ndakusuwa [sn] การออกเสียงคำว่า kana neni ndakusuwa คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด