ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
29/05/2009 kana neni ndakusuwa [sn] kana neni ndakusuwa การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด