ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/05/2009 kana neni ndakusuwa [sn] การออกเสียง : kana neni ndakusuwa 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด