ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/03/2010 verletzen [de] การออกเสียง : verletzen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
23/03/2010 hinuntergefallen [de] การออกเสียง : hinuntergefallen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/03/2010 Murtaugh [en] การออกเสียง : Murtaugh 0 โหวต
22/03/2010 Stambler [en] การออกเสียง : Stambler 0 โหวต
22/03/2010 Lehnübersetzung [de] การออกเสียง : Lehnübersetzung 0 โหวต
21/03/2010 göttliche [de] การออกเสียง : göttliche 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/03/2010 Robert Macaire [en] การออกเสียง : Robert Macaire 0 โหวต
21/03/2010 George Macfarren [en] การออกเสียง : George Macfarren 0 โหวต
21/03/2010 Doeggingen [de] การออกเสียง : Doeggingen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/03/2010 Scheck [de] การออกเสียง : Scheck 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/03/2010 Pathosformel [de] การออกเสียง : Pathosformel 0 โหวต
21/03/2010 machst [de] การออกเสียง : machst 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/03/2010 Werner Andreas Albert [de] การออกเสียง : Werner Andreas Albert 0 โหวต
21/03/2010 Tastaturen [de] การออกเสียง : Tastaturen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
21/03/2010 Indischer Ozean [de] การออกเสียง : Indischer Ozean 0 โหวต
21/03/2010 gyönyörű [hu] การออกเสียง : gyönyörű 0 โหวต
21/03/2010 nachleben [de] การออกเสียง : nachleben 0 โหวต
21/03/2010 immunologic [en] การออกเสียง : immunologic -1 โหวต
20/03/2010 herausrufend [de] การออกเสียง : herausrufend 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/03/2010 Matthew James Everingham [en] การออกเสียง : Matthew James Everingham 0 โหวต
20/03/2010 inbegriffen [de] การออกเสียง : inbegriffen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/03/2010 gesondert [de] การออกเสียง : gesondert 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/03/2010 Strom- und Wasserkosten [de] การออกเสียง : Strom- und Wasserkosten 0 โหวต