ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/03/2010 effluvious [en] การออกเสียง : effluvious 0 โหวต
30/03/2010 Incalculably [en] การออกเสียง : Incalculably 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/03/2010 adorning [en] การออกเสียง : adorning 0 โหวต
30/03/2010 Son of God [en] การออกเสียง : Son of God 0 โหวต
30/03/2010 interferometric [en] การออกเสียง : interferometric 0 โหวต
28/03/2010 Weltjugendtag [de] การออกเสียง : Weltjugendtag 0 โหวต
28/03/2010 Museum Ludwig [de] การออกเสียง : Museum Ludwig 0 โหวต
28/03/2010 schwindlig [de] การออกเสียง : schwindlig 0 โหวต
28/03/2010 Wallraf-Richartz-Museum [de] การออกเสียง : Wallraf-Richartz-Museum 0 โหวต
28/03/2010 Römisch-Germanisches Museum [de] การออกเสียง : Römisch-Germanisches Museum 0 โหวต
28/03/2010 Fritz Schramma [de] การออกเสียง : Fritz Schramma 0 โหวต
28/03/2010 Stadtkreis [de] การออกเสียง : Stadtkreis 0 โหวต
28/03/2010 tierisch [de] การออกเสียง : tierisch 0 โหวต
28/03/2010 Die Wacht am Rhein [de] การออกเสียง : Die Wacht am Rhein 0 โหวต
28/03/2010 KölnMesse [de] การออกเสียง : KölnMesse 0 โหวต
28/03/2010 kreisfreie Stadt [de] การออกเสียง : kreisfreie Stadt 0 โหวต
26/03/2010 Decalogue [en] การออกเสียง : Decalogue 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/03/2010 photothermolysis [en] การออกเสียง : photothermolysis 0 โหวต
26/03/2010 Brieger [de] การออกเสียง : Brieger 0 โหวต
26/03/2010 Albertus-Universität Königsberg [de] การออกเสียง : Albertus-Universität Königsberg 0 โหวต
26/03/2010 interest rates [en] การออกเสียง : interest rates 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/03/2010 kocht [de] การออกเสียง : kocht 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/03/2010 zubereiten [de] การออกเสียง : zubereiten 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/03/2010 überqueren [de] การออกเสียง : überqueren 1 โหวต
26/03/2010 Krankenversicherungskarte [de] การออกเสียง : Krankenversicherungskarte 0 โหวต
25/03/2010 gehemmt [de] การออกเสียง : gehemmt 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/03/2010 demütig [de] การออกเสียง : demütig 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/03/2010 catoptrophobia [en] การออกเสียง : catoptrophobia 0 โหวต
25/03/2010 Jungmädelbund [de] การออกเสียง : Jungmädelbund 0 โหวต
25/03/2010 Klebstoff [de] การออกเสียง : Klebstoff 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด