ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/06/2011 Shulamith Firestone [en] การออกเสียง : Shulamith Firestone 0 โหวต
19/06/2011 Rinderbraten [de] การออกเสียง : Rinderbraten 0 โหวต
19/06/2011 Schweinenacken [de] การออกเสียง : Schweinenacken 0 โหวต
19/06/2011 Nicola Roberts [en] การออกเสียง : Nicola Roberts 0 โหวต
19/06/2011 Raumeindruck [de] การออกเสียง : Raumeindruck 0 โหวต
19/06/2011 Treppenhäuser [de] การออกเสียง : Treppenhäuser 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/06/2011 dahinrumpeln [de] การออกเสียง : dahinrumpeln 0 โหวต
19/06/2011 Schallquelle [de] การออกเสียง : Schallquelle 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
25/04/2010 Detlef Tewes [de] การออกเสียง : Detlef Tewes 0 โหวต
25/04/2010 Gasthaus [de] การออกเสียง : Gasthaus 0 โหวต
25/04/2010 Heinz Fischer [de] การออกเสียง : Heinz Fischer 0 โหวต
25/04/2010 Barbara Rosenkranz [de] การออกเสียง : Barbara Rosenkranz 0 โหวต
23/04/2010 Hagenau [de] การออกเสียง : Hagenau 0 โหวต
23/04/2010 Schwabe [de] การออกเสียง : Schwabe 0 โหวต
20/04/2010 infection [en] การออกเสียง : infection 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/04/2010 ain't it [en] การออกเสียง : ain't it 0 โหวต
20/04/2010 Vulkanasche [de] การออกเสียง : Vulkanasche 0 โหวต
20/04/2010 verführt [de] การออกเสียง : verführt 0 โหวต
20/04/2010 Tracie Thoms [en] การออกเสียง : Tracie Thoms 0 โหวต
20/04/2010 trihalomethane [en] การออกเสียง : trihalomethane 0 โหวต
20/04/2010 Charles Moss Duke, Jr. [en] การออกเสียง : Charles Moss Duke, Jr. 0 โหวต
20/04/2010 Abraham "Bram" Stoker [en] การออกเสียง : Abraham "Bram" Stoker 0 โหวต
20/04/2010 caveola [en] การออกเสียง : caveola 0 โหวต
18/04/2010 Hakenkreuzler [de] การออกเสียง : Hakenkreuzler 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/04/2010 Fantasiestücke [de] การออกเสียง : Fantasiestücke 0 โหวต
31/03/2010 Niffenegger [de] การออกเสียง : Niffenegger 0 โหวต
31/03/2010 Staffeln [de] การออกเสียง : Staffeln 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/03/2010 dazulernen [de] การออกเสียง : dazulernen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/03/2010 Knabberzeug [de] การออกเสียง : Knabberzeug 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/03/2010 Zwiebeln [de] การออกเสียง : Zwiebeln 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด