ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
19/06/2011 Rinderbraten [de] การออกเสียง : Rinderbraten 0 โหวต
19/06/2011 Schweinenacken [de] การออกเสียง : Schweinenacken 0 โหวต