ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/05/2008 selbstverständlich [de] การออกเสียงคำว่า selbstverständlich คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/05/2008 Schwulenbewegung [de] การออกเสียงคำว่า Schwulenbewegung คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2008 Schwuler [de] การออกเสียงคำว่า Schwuler คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2008 Schwulenehe [de] การออกเสียงคำว่า Schwulenehe คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2008 homophobe [de] การออกเสียงคำว่า homophobe คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2008 Regenbogenfahne [de] การออกเสียงคำว่า Regenbogenfahne คะแนนโหวต 0 คะแนน
12/05/2008 Zimmer [de] การออกเสียงคำว่า Zimmer คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/05/2008 Siemens [de] การออกเสียงคำว่า Siemens คะแนนโหวต 1 คะแนน
04/05/2008 Deutsche Lufthansa [de] การออกเสียงคำว่า Deutsche Lufthansa คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/05/2008 ThyssenKrupp [de] การออกเสียงคำว่า ThyssenKrupp คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2008 Deutsche Börse [de] การออกเสียงคำว่า Deutsche Börse คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/05/2008 Deutsche Post [de] การออกเสียงคำว่า Deutsche Post คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2008 Aufhebung [de] การออกเสียงคำว่า Aufhebung คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2008 Deutsche Postbank [de] การออกเสียงคำว่า Deutsche Postbank คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/05/2008 Sigmund Freud [de] การออกเสียงคำว่า Sigmund Freud คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
27/04/2008 Arnold Schönberg [de] การออกเสียงคำว่า Arnold Schönberg คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/04/2008 Ostwestfalen-Lippe [de] การออกเสียงคำว่า Ostwestfalen-Lippe คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/04/2008 Internetapotheke [de] การออกเสียงคำว่า Internetapotheke คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/04/2008 Schwert [de] การออกเสียงคำว่า Schwert คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/04/2008 Handytarife [de] การออกเสียงคำว่า Handytarife คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/04/2008 Kirschblüten [de] การออกเสียงคำว่า Kirschblüten คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2008 Pfälzerwald [de] การออกเสียงคำว่า Pfälzerwald คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2008 Kurfürstendamm [de] การออกเสียงคำว่า Kurfürstendamm คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
19/04/2008 Region Braunschweig [de] การออกเสียงคำว่า Region Braunschweig คะแนนโหวต 0 คะแนน
19/04/2008 Ruhrgebiet [de] การออกเสียงคำว่า Ruhrgebiet คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/04/2008 Flensburg [de] การออกเสียงคำว่า Flensburg คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/04/2008 Bundesrepublik Deutschland [de] การออกเสียงคำว่า Bundesrepublik Deutschland คะแนนโหวต 0 คะแนน