ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
13/04/2011 book [en] book การออกเสียง -2คะแนนโหวต
13/04/2011 sallet [en] sallet การออกเสียง -1คะแนนโหวต
19/03/2011 wood [en] wood การออกเสียง 0คะแนนโหวต
22/10/2010 Google [en] Google การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/06/2010 dialectology [en] dialectology การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
28/06/2010 Sam Streed [en] Sam Streed การออกเสียง 0คะแนนโหวต