ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
13/04/2011 sallet [en] การออกเสียงคำว่า sallet คะแนนโหวต -1 คะแนน
19/03/2011 wood [en] การออกเสียงคำว่า wood คะแนนโหวต 0 คะแนน
22/10/2010 Google [en] การออกเสียงคำว่า Google คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/06/2010 dialectology [en] การออกเสียงคำว่า dialectology คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
28/06/2010 Sam Streed [en] การออกเสียงคำว่า Sam Streed คะแนนโหวต 0 คะแนน