ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/03/2013 physikalisch [de] การออกเสียง : physikalisch 1 โหวต
29/03/2013 Drahtseilakt [de] การออกเสียง : Drahtseilakt 1 โหวต
29/03/2013 ingenieurtechnisch [de] การออกเสียง : ingenieurtechnisch 0 โหวต
29/03/2013 Defaultparameterwert [de] การออกเสียง : Defaultparameterwert 0 โหวต
29/03/2013 Objektorientierung [de] การออกเสียง : Objektorientierung 0 โหวต
29/03/2013 Kontrollflusssteuerung [de] การออกเสียง : Kontrollflusssteuerung 0 โหวต
29/03/2013 Prozessdarstellung [de] การออกเสียง : Prozessdarstellung 0 โหวต
29/03/2013 Prozessabschnitt [de] การออกเสียง : Prozessabschnitt 0 โหวต
29/03/2013 Prozessobjekt [de] การออกเสียง : Prozessobjekt 0 โหวต
29/03/2013 Startereignisklasse [de] การออกเสียง : Startereignisklasse 0 โหวต
29/03/2013 Nachrichtenklasse [de] การออกเสียง : Nachrichtenklasse 0 โหวต
29/03/2013 leistungsgesteuert [de] การออกเสียง : leistungsgesteuert 0 โหวต
29/03/2013 Auftragnehmerbeziehung [de] การออกเสียง : Auftragnehmerbeziehung 0 โหวต
29/03/2013 Auftraggeberbeziehung [de] การออกเสียง : Auftraggeberbeziehung 0 โหวต
29/03/2013 Entscheidungskompetenz [de] การออกเสียง : Entscheidungskompetenz 0 โหวต
29/03/2013 Integrationsdiskussion [de] การออกเสียง : Integrationsdiskussion 0 โหวต
29/03/2013 Berichtssymboltyp [de] การออกเสียง : Berichtssymboltyp 0 โหวต
29/03/2013 Parametersymbolwert [de] การออกเสียง : Parametersymbolwert 0 โหวต
29/03/2013 Datenbankinhalt [de] การออกเสียง : Datenbankinhalt 0 โหวต
29/03/2013 Gültigkeitsraum [de] การออกเสียง : Gültigkeitsraum 0 โหวต
29/03/2013 Erkennungsleistung [de] การออกเสียง : Erkennungsleistung 0 โหวต
29/03/2013 Ressourcenbelastung [de] การออกเสียง : Ressourcenbelastung 0 โหวต
29/03/2013 Energiemonitoring [de] การออกเสียง : Energiemonitoring 0 โหวต
29/03/2013 Klimaanwendung [de] การออกเสียง : Klimaanwendung 0 โหวต
29/03/2013 feldbusunabhängig [de] การออกเสียง : feldbusunabhängig 0 โหวต
29/03/2013 Gebäudesteuerung [de] การออกเสียง : Gebäudesteuerung 0 โหวต
29/03/2013 Entwurfsgrundlage [de] การออกเสียง : Entwurfsgrundlage 0 โหวต
29/03/2013 Berichtssymbol [de] การออกเสียง : Berichtssymbol 0 โหวต
29/03/2013 Webanwendung [de] การออกเสียง : Webanwendung 0 โหวต
29/03/2013 Datensparsamkeit [de] การออกเสียง : Datensparsamkeit 0 โหวต