ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
29/03/2013 physikalisch [de] การออกเสียงคำว่า physikalisch คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/03/2013 Drahtseilakt [de] การออกเสียงคำว่า Drahtseilakt คะแนนโหวต 1 คะแนน
29/03/2013 ingenieurtechnisch [de] การออกเสียงคำว่า ingenieurtechnisch คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Defaultparameterwert [de] การออกเสียงคำว่า Defaultparameterwert คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Objektorientierung [de] การออกเสียงคำว่า Objektorientierung คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Kontrollflusssteuerung [de] การออกเสียงคำว่า Kontrollflusssteuerung คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Prozessdarstellung [de] การออกเสียงคำว่า Prozessdarstellung คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Prozessabschnitt [de] การออกเสียงคำว่า Prozessabschnitt คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Prozessobjekt [de] การออกเสียงคำว่า Prozessobjekt คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Startereignisklasse [de] การออกเสียงคำว่า Startereignisklasse คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Nachrichtenklasse [de] การออกเสียงคำว่า Nachrichtenklasse คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 leistungsgesteuert [de] การออกเสียงคำว่า leistungsgesteuert คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Auftragnehmerbeziehung [de] การออกเสียงคำว่า Auftragnehmerbeziehung คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Auftraggeberbeziehung [de] การออกเสียงคำว่า Auftraggeberbeziehung คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Entscheidungskompetenz [de] การออกเสียงคำว่า Entscheidungskompetenz คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Integrationsdiskussion [de] การออกเสียงคำว่า Integrationsdiskussion คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Berichtssymboltyp [de] การออกเสียงคำว่า Berichtssymboltyp คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Parametersymbolwert [de] การออกเสียงคำว่า Parametersymbolwert คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Datenbankinhalt [de] การออกเสียงคำว่า Datenbankinhalt คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Gültigkeitsraum [de] การออกเสียงคำว่า Gültigkeitsraum คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Erkennungsleistung [de] การออกเสียงคำว่า Erkennungsleistung คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Ressourcenbelastung [de] การออกเสียงคำว่า Ressourcenbelastung คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Energiemonitoring [de] การออกเสียงคำว่า Energiemonitoring คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Klimaanwendung [de] การออกเสียงคำว่า Klimaanwendung คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 feldbusunabhängig [de] การออกเสียงคำว่า feldbusunabhängig คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Gebäudesteuerung [de] การออกเสียงคำว่า Gebäudesteuerung คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Entwurfsgrundlage [de] การออกเสียงคำว่า Entwurfsgrundlage คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Berichtssymbol [de] การออกเสียงคำว่า Berichtssymbol คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Webanwendung [de] การออกเสียงคำว่า Webanwendung คะแนนโหวต 0 คะแนน
29/03/2013 Datensparsamkeit [de] การออกเสียงคำว่า Datensparsamkeit คะแนนโหวต 0 คะแนน