ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
12/03/2010 Reichsmark [de] การออกเสียง : Reichsmark 0 โหวต
12/03/2010 Schwerbelastungskörper [de] การออกเสียง : Schwerbelastungskörper 0 โหวต
12/03/2010 Garderobenständer [de] การออกเสียง : Garderobenständer 0 โหวต
12/03/2010 Conan, der Barbar [de] การออกเสียง : Conan, der Barbar 0 โหวต
12/03/2010 Carl Benz [de] การออกเสียง : Carl Benz 0 โหวต
12/03/2010 Regisseurin [de] การออกเสียง : Regisseurin 0 โหวต
12/03/2010 Konzeptalbum [de] การออกเสียง : Konzeptalbum 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2010 geklagt [de] การออกเสียง : geklagt 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2010 unkontrollierter [de] การออกเสียง : unkontrollierter 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2010 ständiges [de] การออกเสียง : ständiges 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2010 zerfaserten [de] การออกเสียง : zerfaserten 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2010 Denkstruktur [de] การออกเสียง : Denkstruktur 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2010 Dostojewski [de] การออกเสียง : Dostojewski 0 โหวต
12/03/2010 Musikalbums [de] การออกเสียง : Musikalbums 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2010 langendorff [de] การออกเสียง : langendorff 0 โหวต
12/03/2010 erschwere [de] การออกเสียง : erschwere 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
12/03/2010 Sankt-Johannis-Kirche [de] การออกเสียง : Sankt-Johannis-Kirche 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
11/03/2010 urigen [de] การออกเสียง : urigen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2010 Altbierbowle mit Erdbeeren [de] การออกเสียง : Altbierbowle mit Erdbeeren 0 โหวต
10/03/2010 Hustensaft [de] การออกเสียง : Hustensaft 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2010 hustend [de] การออกเสียง : hustend 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2010 gegessen [de] การออกเสียง : gegessen 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2010 Klavierspielerin [de] การออกเสียง : Klavierspielerin 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2010 magst [de] การออกเสียง : magst 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2010 liebst [de] การออกเสียง : liebst 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2010 Hans Geiger [de] การออกเสียง : Hans Geiger 0 โหวต
10/03/2010 Äh [de] การออกเสียง : Äh 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2010 Sprüche [de] การออกเสียง : Sprüche 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2010 revolutionäre [de] การออกเสียง : revolutionäre 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/03/2010 Georg-August-Universität [de] การออกเสียง : Georg-August-Universität 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด