ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/03/2010 Kommunikationswissenschaft [de] การออกเสียง : Kommunikationswissenschaft 0 โหวต
20/03/2010 Kurzmitteilung [de] การออกเสียง : Kurzmitteilung 0 โหวต
20/03/2010 jeden [de] การออกเสียง : jeden 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
18/03/2010 Deklaration [de] การออกเสียง : Deklaration 0 โหวต
18/03/2010 gewehrt [de] การออกเสียง : gewehrt 0 โหวต
17/03/2010 Enzheim [de] การออกเสียง : Enzheim 0 โหวต
17/03/2010 Gunther Plüschow [de] การออกเสียง : Gunther Plüschow 0 โหวต
17/03/2010 Dufourspitze [de] การออกเสียง : Dufourspitze 0 โหวต
17/03/2010 Helgenberger [de] การออกเสียง : Helgenberger 0 โหวต
17/03/2010 Stecklein [de] การออกเสียง : Stecklein 0 โหวต
16/03/2010 Löwy [de] การออกเสียง : Löwy 0 โหวต
16/03/2010 Fensterplatz [de] การออกเสียง : Fensterplatz 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
16/03/2010 Touristenklasse [de] การออกเสียง : Touristenklasse 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
15/03/2010 Kurzurlaub [de] การออกเสียง : Kurzurlaub 0 โหวต
15/03/2010 Rezeptionistin [de] การออกเสียง : Rezeptionistin 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/03/2010 Friedreich [de] การออกเสียง : Friedreich 0 โหวต
14/03/2010 Debukalisierung [de] การออกเสียง : Debukalisierung 0 โหวต
14/03/2010 Konzeptalben [de] การออกเสียง : Konzeptalben 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/03/2010 Diana Damrau [de] การออกเสียง : Diana Damrau 0 โหวต
14/03/2010 Fabian Hambüchen [de] การออกเสียง : Fabian Hambüchen 0 โหวต
14/03/2010 Gottfried von Swieten [de] การออกเสียง : Gottfried von Swieten 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/03/2010 Inline-Skating [de] การออกเสียง : Inline-Skating 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/03/2010 nahtlosen [de] การออกเสียง : nahtlosen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/03/2010 Vorderhaus [de] การออกเสียง : Vorderhaus 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/03/2010 Höhle [de] การออกเสียง : Höhle 0 โหวต
14/03/2010 Gesamtwerk [de] การออกเสียง : Gesamtwerk 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/03/2010 Plattenfirma [de] การออกเสียง : Plattenfirma 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/03/2010 argumentierte [de] การออกเสียง : argumentierte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/03/2010 Einzelverkauf [de] การออกเสียง : Einzelverkauf 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/03/2010 Schaumbad [de] การออกเสียง : Schaumbad 0 โหวต