ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
20/03/2010 pazifik [de] การออกเสียง : pazifik 0 โหวต
20/03/2010 seeweg [de] การออกเสียง : seeweg 0 โหวต
20/03/2010 seniorenpass [de] การออกเสียง : seniorenpass 0 โหวต
20/03/2010 seniorenpässe [de] การออกเสียง : seniorenpässe 0 โหวต
20/03/2010 Verkaufsleiterin [de] การออกเสียง : Verkaufsleiterin 0 โหวต
20/03/2010 Verkaufsleiterinnen [de] การออกเสียง : Verkaufsleiterinnen 0 โหวต
20/03/2010 wasserspiel [de] การออกเสียง : wasserspiel 0 โหวต
20/03/2010 wasserspiele [de] การออกเสียง : wasserspiele 0 โหวต
20/03/2010 wissenschaften [de] การออกเสียง : wissenschaften 0 โหวต
20/03/2010 Reichsgraf [de] การออกเสียง : Reichsgraf 0 โหวต
20/03/2010 Apothekerin [de] การออกเสียง : Apothekerin 0 โหวต
20/03/2010 Architektin [de] การออกเสียง : Architektin 0 โหวต
20/03/2010 Bäckerin [de] การออกเสียง : Bäckerin 0 โหวต
20/03/2010 briefträgerin [de] การออกเสียง : briefträgerin 0 โหวต
20/03/2010 elektriker [de] การออกเสียง : elektriker 0 โหวต
20/03/2010 elektrikerin [de] การออกเสียง : elektrikerin 0 โหวต
20/03/2010 metzgerin [de] การออกเสียง : metzgerin 0 โหวต
20/03/2010 fleischerin [de] การออกเสียง : fleischerin 0 โหวต
20/03/2010 fotografin [de] การออกเสียง : fotografin 0 โหวต
20/03/2010 geschäftsfrau [de] การออกเสียง : geschäftsfrau 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/03/2010 informatiker [de] การออกเสียง : informatiker 0 โหวต
20/03/2010 informatikerin [de] การออกเสียง : informatikerin 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/03/2010 ingenieurin [de] การออกเสียง : ingenieurin 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/03/2010 Krankenpfleger [de] การออกเสียง : Krankenpfleger 0 โหวต
20/03/2010 malerin [de] การออกเสียง : malerin 0 โหวต
20/03/2010 Musikerin [de] การออกเสียง : Musikerin 0 โหวต
20/03/2010 Polizistin [de] การออกเสียง : Polizistin 0 โหวต
20/03/2010 Monitore [de] การออกเสียง : Monitore 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/03/2010 Ewigkeit [de] การออกเสียง : Ewigkeit 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/03/2010 Nikolaus Lenau [de] การออกเสียง : Nikolaus Lenau 0 โหวต