ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
17/10/2010 Beiboot [de] การออกเสียง : Beiboot 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/10/2010 gekonnt [de] การออกเสียง : gekonnt 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/10/2010 heimelig [de] การออกเสียง : heimelig 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/10/2010 Fallgatter [de] การออกเสียง : Fallgatter 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/10/2010 abschirmen [de] การออกเสียง : abschirmen 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/10/2010 Kratzer [de] การออกเสียง : Kratzer 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
17/10/2010 Vorschlaghammer [de] การออกเสียง : Vorschlaghammer 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
26/03/2010 Hypothek [de] การออกเสียง : Hypothek 1 โหวต
22/03/2010 Souvenirshop [de] การออกเสียง : Souvenirshop 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
22/03/2010 Wolkenkratzer [de] การออกเสียง : Wolkenkratzer 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/03/2010 dämpfe [de] การออกเสียง : dämpfe 0 โหวต
20/03/2010 Eisenbahnfans [de] การออกเสียง : Eisenbahnfans 0 โหวต
20/03/2010 großraumabteile [de] การออกเสียง : großraumabteile 0 โหวต
20/03/2010 kaiserreich [de] การออกเสียง : kaiserreich 0 โหวต
20/03/2010 kaiserreiche [de] การออกเสียง : kaiserreiche 0 โหวต
20/03/2010 lokomotiven [de] การออกเสียง : lokomotiven 0 โหวต
20/03/2010 spielzeugeisenbahnen [de] การออกเสียง : spielzeugeisenbahnen 0 โหวต
20/03/2010 spielzeugzüge [de] การออกเสียง : spielzeugzüge 0 โหวต
20/03/2010 steckbriefe [de] การออกเสียง : steckbriefe 0 โหวต
20/03/2010 todestage [de] การออกเสียง : todestage 0 โหวต
20/03/2010 waggons [de] การออกเสียง : waggons 0 โหวต
20/03/2010 Beerdigung [de] การออกเสียง : Beerdigung 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
20/03/2010 ertrunken [de] การออกเสียง : ertrunken 0 โหวต
20/03/2010 heimatstädte [de] การออกเสียง : heimatstädte 0 โหวต
20/03/2010 Landweg [de] การออกเสียง : Landweg 0 โหวต
20/03/2010 losgefahren [de] การออกเสียง : losgefahren 0 โหวต
20/03/2010 luftweg [de] การออกเสียง : luftweg 0 โหวต
20/03/2010 maulen [de] การออกเสียง : maulen 0 โหวต
20/03/2010 pazifik [de] การออกเสียง : pazifik 0 โหวต
20/03/2010 seeweg [de] การออกเสียง : seeweg 0 โหวต