ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
08/03/2010 neunte [de] การออกเสียง : neunte 3 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2010 zehnte [de] การออกเสียง : zehnte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2010 elfte [de] การออกเสียง : elfte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2010 zwölfte [de] การออกเสียง : zwölfte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2010 dreizehnte [de] การออกเสียง : dreizehnte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2010 vierzehnte [de] การออกเสียง : vierzehnte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2010 fünfzehnte [de] การออกเสียง : fünfzehnte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2010 sechzehnte [de] การออกเสียง : sechzehnte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2010 siebzehnte [de] การออกเสียง : siebzehnte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2010 neunzehnte [de] การออกเสียง : neunzehnte 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
08/03/2010 Vandale [de] การออกเสียง : Vandale 0 โหวต
08/03/2010 Vandalen [de] การออกเสียง : Vandalen 0 โหวต
08/03/2010 Südkalifornien [de] การออกเสียง : Südkalifornien 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2010 Anselm Hüttenbrenner [de] การออกเสียง : Anselm Hüttenbrenner 0 โหวต
07/03/2010 Straßenseite [de] การออกเสียง : Straßenseite 0 โหวต
07/03/2010 Breitenbach [de] การออกเสียง : Breitenbach 0 โหวต
07/03/2010 holländisch [de] การออกเสียง : holländisch 0 โหวต
07/03/2010 Fachbereichsverwaltung [de] การออกเสียง : Fachbereichsverwaltung 0 โหวต
07/03/2010 Ingenieurwesen [de] การออกเสียง : Ingenieurwesen 0 โหวต
07/03/2010 Spurensicherung [de] การออกเสียง : Spurensicherung 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2010 cents [de] การออกเสียง : cents 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2010 Europäische Zentralbank [de] การออกเสียง : Europäische Zentralbank 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2010 Duisenberg [de] การออกเสียง : Duisenberg 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2010 reibungsloser [de] การออกเสียง : reibungsloser 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2010 Preiserhöhungen [de] การออกเสียง : Preiserhöhungen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2010 Hirschhorn [de] การออกเสียง : Hirschhorn 0 โหวต
07/03/2010 kranz [de] การออกเสียง : kranz 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2010 Kaplan [de] การออกเสียง : Kaplan 0 โหวต
07/03/2010 Wiedersehen [de] การออกเสียง : Wiedersehen 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
07/03/2010 Hebamme [de] การออกเสียง : Hebamme 0 โหวต