ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/12/2015 чушня [ru] การออกเสียงคำว่า чушня คะแนนโหวต -1 คะแนน
28/09/2015 лисья [ru] การออกเสียงคำว่า лисья คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/09/2015 недоокись [ru] การออกเสียงคำว่า недоокись คะแนนโหวต 0 คะแนน
17/09/2015 кемарить [ru] การออกเสียงคำว่า кемарить คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2015 опята [ru] การออกเสียงคำว่า опята คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/09/2015 пропесочивать [ru] การออกเสียงคำว่า пропесочивать คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2014 отдайся [ru] การออกเสียงคำว่า отдайся คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2014 Подай [ru] การออกเสียงคำว่า Подай คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2014 продайся [ru] การออกเสียงคำว่า продайся คะแนนโหวต 1 คะแนน
07/03/2014 продай [ru] การออกเสียงคำว่า продай คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2014 неси [ru] การออกเสียงคำว่า неси คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2014 рисуй [ru] การออกเสียงคำว่า рисуй คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2014 контролируй [ru] การออกเสียงคำว่า контролируй คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2014 продавай [ru] การออกเสียงคำว่า продавай คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2014 продавайся [ru] การออกเสียงคำว่า продавайся คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2014 придумай [ru] การออกเสียงคำว่า придумай คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2014 мойся [ru] การออกเสียงคำว่า мойся คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2014 моющийся [ru] การออกเสียงคำว่า моющийся คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2014 мывший [ru] การออกเสียงคำว่า мывший คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/03/2014 мывшийся [ru] การออกเสียงคำว่า мывшийся คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2014 паливший [ru] การออกเสียงคำว่า паливший คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2014 пылящий [ru] การออกเสียงคำว่า пылящий คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2014 полнолунный [ru] การออกเสียงคำว่า полнолунный คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2014 спаливший [ru] การออกเสียงคำว่า спаливший คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2014 пыливший [ru] การออกเสียงคำว่า пыливший คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2014 пылившийся [ru] การออกเสียงคำว่า пылившийся คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/03/2014 запылившийся [ru] การออกเสียงคำว่า запылившийся คะแนนโหวต 2 คะแนน
02/03/2014 пыля [ru] การออกเสียงคำว่า пыля คะแนนโหวต 0 คะแนน
01/03/2014 призрачно [ru] การออกเสียงคำว่า призрачно คะแนนโหวต 2 คะแนน
01/03/2014 прозрачка [ru] การออกเสียงคำว่า прозрачка คะแนนโหวต 0 คะแนน