ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
04/12/2015 чушня [ru] чушня การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/09/2015 лисья [ru] лисья การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/09/2015 недоокись [ru] недоокись การออกเสียง 0คะแนนโหวต
17/09/2015 кемарить [ru] кемарить การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/09/2015 опята [ru] опята การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/09/2015 пропесочивать [ru] пропесочивать การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2014 отдайся [ru] отдайся การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2014 Подай [ru] Подай การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2014 продайся [ru] продайся การออกเสียง 1คะแนนโหวต
07/03/2014 продай [ru] продай การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2014 неси [ru] неси การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2014 рисуй [ru] рисуй การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2014 контролируй [ru] контролируй การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2014 продавай [ru] продавай การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2014 продавайся [ru] продавайся การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2014 придумай [ru] придумай การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2014 мойся [ru] мойся การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2014 моющийся [ru] моющийся การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2014 мывший [ru] мывший การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/03/2014 мывшийся [ru] мывшийся การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2014 паливший [ru] паливший การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2014 пылящий [ru] пылящий การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2014 полнолунный [ru] полнолунный การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2014 спаливший [ru] спаливший การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2014 пыливший [ru] пыливший การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2014 пылившийся [ru] пылившийся การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/03/2014 запылившийся [ru] запылившийся การออกเสียง 2คะแนนโหวต
02/03/2014 пыля [ru] пыля การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2014 призрачно [ru] призрачно การออกเสียง 0คะแนนโหวต
01/03/2014 прозрачка [ru] прозрачка การออกเสียง 0คะแนนโหวต