ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
03/02/2009 repita [es] การออกเสียง : repita 0 โหวต
03/02/2009 chaleco [es] การออกเสียง : chaleco 0 โหวต
03/02/2009 tiroteo [es] การออกเสียง : tiroteo 0 โหวต
03/02/2009 atacada [es] การออกเสียง : atacada 0 โหวต
03/02/2009 mixto [es] การออกเสียง : mixto 0 โหวต