ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/02/2009 mirada [es] การออกเสียง : mirada 0 โหวต
04/02/2009 conoció [es] การออกเสียง : conoció 0 โหวต
04/02/2009 recrea [es] การออกเสียง : recrea 0 โหวต
04/02/2009 observaba [es] การออกเสียง : observaba 0 โหวต
04/02/2009 buen [es] การออกเสียง : buen 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/02/2009 paraba [es] การออกเสียง : paraba 0 โหวต
04/02/2009 Estudiaba [es] การออกเสียง : Estudiaba 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/02/2009 miraba [es] การออกเสียง : miraba 0 โหวต
04/02/2009 puñeta [es] การออกเสียง : puñeta 0 โหวต
04/02/2009 tolerante [es] การออกเสียง : tolerante 0 โหวต
03/02/2009 cuadro [es] การออกเสียง : cuadro 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2009 bocetos [es] การออกเสียง : bocetos 0 โหวต
03/02/2009 quería [es] การออกเสียง : quería 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2009 apunte [es] การออกเสียง : apunte 0 โหวต
03/02/2009 aquellas [es] การออกเสียง : aquellas 0 โหวต
03/02/2009 tomaba [es] การออกเสียง : tomaba 0 โหวต
03/02/2009 detrás [es] การออกเสียง : detrás 2 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2009 deseaba [es] การออกเสียง : deseaba 0 โหวต
03/02/2009 cobró [es] การออกเสียง : cobró 0 โหวต
03/02/2009 pasos [es] การออกเสียง : pasos 0 โหวต
03/02/2009 quedaba [es] การออกเสียง : quedaba 0 โหวต
03/02/2009 unos [es] การออกเสียง : unos 0 โหวต
03/02/2009 estancias [es] การออกเสียง : estancias 0 โหวต
03/02/2009 Nemesio [es] การออกเสียง : Nemesio 0 โหวต
03/02/2009 ocasiones [es] การออกเสียง : ocasiones 0 โหวต
03/02/2009 borrachos [es] การออกเสียง : borrachos 0 โหวต
03/02/2009 entrar [es] การออกเสียง : entrar 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
03/02/2009 visitas [es] การออกเสียง : visitas 0 โหวต
03/02/2009 acompañé [es] การออกเสียง : acompañé 0 โหวต
03/02/2009 tuve [es] การออกเสียง : tuve 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด