ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
04/02/2009 Cachar [es] การออกเสียง : Cachar 0 โหวต
04/02/2009 Augusto Pinochet [es] การออกเสียง : Augusto Pinochet 0 โหวต
04/02/2009 Santiago de Chile [es] การออกเสียง : Santiago de Chile 0 โหวต
04/02/2009 llegado [es] การออกเสียง : llegado 0 โหวต
04/02/2009 sobrevivió [es] การออกเสียง : sobrevivió 0 โหวต
04/02/2009 impulso [es] การออกเสียง : impulso 0 โหวต
04/02/2009 sumergido [es] การออกเสียง : sumergido 0 โหวต
04/02/2009 escondidas [es] การออกเสียง : escondidas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/02/2009 enviaba [es] การออกเสียง : enviaba 0 โหวต
04/02/2009 semanales [es] การออกเสียง : semanales 0 โหวต
04/02/2009 libras [es] การออกเสียง : libras 0 โหวต
04/02/2009 acompañante [es] การออกเสียง : acompañante 0 โหวต
04/02/2009 pudo [es] การออกเสียง : pudo 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/02/2009 contemplaciones [es] การออกเสียง : contemplaciones 0 โหวต
04/02/2009 echó [es] การออกเสียง : echó 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/02/2009 ropa [es] การออกเสียง : ropa 1 โหวต
04/02/2009 descubrió [es] การออกเสียง : descubrió 0 โหวต
04/02/2009 bronca [es] การออกเสียง : bronca 0 โหวต
04/02/2009 personalidad [es] การออกเสียง : personalidad 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/02/2009 eligiera [es] การออกเสียง : eligiera 0 โหวต
04/02/2009 regalado [es] การออกเสียง : regalado 0 โหวต
04/02/2009 recuerdos [es] การออกเสียง : recuerdos 0 โหวต
04/02/2009 sólo [es] การออกเสียง : sólo 0 โหวต
04/02/2009 veía [es] การออกเสียง : veía 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/02/2009 carnitina [es] การออกเสียง : carnitina 0 โหวต
04/02/2009 preciados [es] การออกเสียง : preciados 0 โหวต
04/02/2009 tremendamente [es] การออกเสียง : tremendamente 0 โหวต
04/02/2009 rememora [es] การออกเสียง : rememora 0 โหวต
04/02/2009 piensa [es] การออกเสียง : piensa 0 โหวต
04/02/2009 pocas [es] การออกเสียง : pocas 0 โหวต