ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/12/2012 trigésima [es] การออกเสียง : trigésima 0 โหวต
15/12/2012 unigénito [es] การออกเสียง : unigénito 0 โหวต
15/12/2012 unigénita [es] การออกเสียง : unigénita 0 โหวต
15/12/2012 episcopal [es] การออกเสียง : episcopal 0 โหวต
15/12/2012 Fabián Ximeno [es] การออกเสียง : Fabián Ximeno 0 โหวต
15/12/2012 Ramón Martínez Ocaranza [es] การออกเสียง : Ramón Martínez Ocaranza 0 โหวต
15/12/2012 La Movida Madrileña [es] การออกเสียง : La Movida Madrileña 0 โหวต
15/12/2012 Kratos [es] การออกเสียง : Kratos 0 โหวต
15/12/2012 bendecido [es] การออกเสียง : bendecido 0 โหวต
15/12/2012 mitra episcopal [es] การออกเสียง : mitra episcopal 0 โหวต
15/12/2012 Aula Magna [es] การออกเสียง : Aula Magna 0 โหวต
15/12/2012 resguardado [es] การออกเสียง : resguardado 0 โหวต
15/12/2012 certificada [es] การออกเสียง : certificada 0 โหวต
15/12/2012 troyana [es] การออกเสียง : troyana 0 โหวต
15/12/2012 Ramón del Valle-Inclán [es] การออกเสียง : Ramón del Valle-Inclán 0 โหวต
14/12/2012 Caja de Pandora [es] การออกเสียง : Caja de Pandora 0 โหวต
14/12/2012 cañaheja [es] การออกเสียง : cañaheja 0 โหวต
14/12/2012 selva tropical [es] การออกเสียง : selva tropical 0 โหวต
14/12/2012 polifacética [es] การออกเสียง : polifacética 0 โหวต
14/12/2012 Guerra de Troya [es] การออกเสียง : Guerra de Troya 0 โหวต
14/12/2012 heraldo de armas [es] การออกเสียง : heraldo de armas 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/12/2012 colado [es] การออกเสียง : colado 0 โหวต
14/12/2012 colando [es] การออกเสียง : colando 0 โหวต