ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
15/12/2012 trigésima [es] การออกเสียงคำว่า trigésima คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 unigénito [es] การออกเสียงคำว่า unigénito คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 unigénita [es] การออกเสียงคำว่า unigénita คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 episcopal [es] การออกเสียงคำว่า episcopal คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 Fabián Ximeno [es] การออกเสียงคำว่า Fabián Ximeno คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 Ramón Martínez Ocaranza [es] การออกเสียงคำว่า Ramón Martínez Ocaranza คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 La Movida Madrileña [es] การออกเสียงคำว่า La Movida Madrileña คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 Kratos [es] การออกเสียงคำว่า Kratos คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 bendecido [es] การออกเสียงคำว่า bendecido คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 mitra episcopal [es] การออกเสียงคำว่า mitra episcopal คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 Aula Magna [es] การออกเสียงคำว่า Aula Magna คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 resguardado [es] การออกเสียงคำว่า resguardado คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 certificada [es] การออกเสียงคำว่า certificada คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 troyana [es] การออกเสียงคำว่า troyana คะแนนโหวต 0 คะแนน
15/12/2012 Ramón del Valle-Inclán [es] การออกเสียงคำว่า Ramón del Valle-Inclán คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2012 Caja de Pandora [es] การออกเสียงคำว่า Caja de Pandora คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2012 cañaheja [es] การออกเสียงคำว่า cañaheja คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2012 selva tropical [es] การออกเสียงคำว่า selva tropical คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2012 polifacética [es] การออกเสียงคำว่า polifacética คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2012 Guerra de Troya [es] การออกเสียงคำว่า Guerra de Troya คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2012 heraldo de armas [es] การออกเสียงคำว่า heraldo de armas คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
14/12/2012 colado [es] การออกเสียงคำว่า colado คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/12/2012 colando [es] การออกเสียงคำว่า colando คะแนนโหวต 0 คะแนน