ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
15/12/2012 trigésima [es] trigésima การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 unigénito [es] unigénito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 unigénita [es] unigénita การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 episcopal [es] episcopal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 Fabián Ximeno [es] Fabián Ximeno การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 Ramón Martínez Ocaranza [es] Ramón Martínez Ocaranza การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 La Movida Madrileña [es] La Movida Madrileña การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 Kratos [es] Kratos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 bendecido [es] bendecido การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 mitra episcopal [es] mitra episcopal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 Aula Magna [es] Aula Magna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 resguardado [es] resguardado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 certificada [es] certificada การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 troyana [es] troyana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
15/12/2012 Ramón del Valle-Inclán [es] Ramón del Valle-Inclán การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2012 Caja de Pandora [es] Caja de Pandora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2012 cañaheja [es] cañaheja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2012 selva tropical [es] selva tropical การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2012 polifacética [es] polifacética การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2012 Guerra de Troya [es] Guerra de Troya การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2012 heraldo de armas [es] heraldo de armas การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
14/12/2012 colado [es] colado การออกเสียง 0คะแนนโหวต
14/12/2012 colando [es] colando การออกเสียง 0คะแนนโหวต