ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
21/06/2010 ogna [nap] การออกเสียงคำว่า ogna คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 unghia [it] การออกเสียงคำว่า unghia คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/06/2010 auciello [nap] การออกเสียงคำว่า auciello คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 uccello [it] การออกเสียงคำว่า uccello คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 truono [nap] การออกเสียงคำว่า truono คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 tronola [nap] การออกเสียงคำว่า tronola คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 tuono [it] การออกเสียงคำว่า tuono คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 torre [it] การออกเสียงคำว่า torre คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/06/2010 toro [it] การออกเสียงคำว่า toro คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/06/2010 suricillo [nap] การออกเสียงคำว่า suricillo คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 sorice [nap] การออกเสียงคำว่า sorice คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 topo [it] การออกเสียงคำว่า topo คะแนนโหวต 3 คะแนน
21/06/2010 titto [nap] การออกเสียงคำว่า titto คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 tetto [it] การออกเสียงคำว่า tetto คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/06/2010 capa [nap] การออกเสียงคำว่า capa คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 testa [it] การออกเสียงคำว่า testa คะแนนโหวต 3 คะแนน
21/06/2010 Terra [nap] การออกเสียงคำว่า Terra คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 Terra [it] การออกเสียงคำว่า Terra คะแนนโหวต 1 คะแนน
21/06/2010 tempo [it] การออกเสียงคำว่า tempo คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 tavula [nap] การออกเสียงคำว่า tavula คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 tavola [it] การออกเสียงคำว่า tavola คะแนนโหวต 2 คะแนน
21/06/2010 cestunia [nap] การออกเสียงคำว่า cestunia คะแนนโหวต 0 คะแนน
21/06/2010 tartaruga [it] การออกเสียงคำว่า tartaruga คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/03/2010 Gennaro [nap] การออกเสียงคำว่า Gennaro คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2010 schiattare [nap] การออกเสียงคำว่า schiattare คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2010 via [nap] การออกเสียงคำว่า via คะแนนโหวต -1 คะแนน
10/03/2010 stella [nap] การออกเสียงคำว่า stella คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2010 scola [nap] การออกเสียงคำว่า scola คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2010 scopa [nap] การออกเสียงคำว่า scopa คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/03/2010 fajella [nap] การออกเสียงคำว่า fajella คะแนนโหวต 0 คะแนน