ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
21/06/2010 ogna [nap] ogna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 unghia [it] unghia การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/06/2010 auciello [nap] auciello การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 uccello [it] uccello การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 truono [nap] truono การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 tronola [nap] tronola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 tuono [it] tuono การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 torre [it] torre การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/06/2010 toro [it] toro การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/06/2010 suricillo [nap] suricillo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 sorice [nap] sorice การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 topo [it] topo การออกเสียง 3คะแนนโหวต
21/06/2010 titto [nap] titto การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 tetto [it] tetto การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/06/2010 capa [nap] capa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 testa [it] testa การออกเสียง 2คะแนนโหวต
21/06/2010 Terra [nap] Terra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 Terra [it] Terra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 tempo [it] tempo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 tavula [nap] tavula การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 tavola [it] tavola การออกเสียง 1คะแนนโหวต
21/06/2010 cestunia [nap] cestunia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
21/06/2010 tartaruga [it] tartaruga การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/03/2010 Gennaro [nap] Gennaro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2010 schiattare [nap] schiattare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2010 via [nap] via การออกเสียง -1คะแนนโหวต
10/03/2010 stella [nap] stella การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2010 scola [nap] scola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2010 scopa [nap] scopa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/03/2010 fajella [nap] fajella การออกเสียง 0คะแนนโหวต