ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/08/2009 Manchester [en] การออกเสียง : Manchester 4 โหวต
10/08/2009 monkey [en] การออกเสียง : monkey 1 โหวต
10/08/2009 bugger [en] การออกเสียง : bugger 4 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2009 shite [en] การออกเสียง : shite 1 โหวต การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2009 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียง : antidisestablishmentarianism 1 โหวต
10/08/2009 aggregates [en] การออกเสียง : aggregates 0 โหวต