ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/08/2009 Manchester [en] การออกเสียงคำว่า Manchester คะแนนโหวต 3 คะแนน
10/08/2009 monkey [en] การออกเสียงคำว่า monkey คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/08/2009 bugger [en] การออกเสียงคำว่า bugger คะแนนโหวต 4 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2009 shite [en] การออกเสียงคำว่า shite คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
10/08/2009 antidisestablishmentarianism [en] การออกเสียงคำว่า antidisestablishmentarianism คะแนนโหวต 2 คะแนน
10/08/2009 aggregates [en] การออกเสียงคำว่า aggregates คะแนนโหวต 0 คะแนน