ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
02/08/2013 ацетилування [uk] การออกเสียงคำว่า ацетилування คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 ашгабатський [uk] การออกเสียงคำว่า ашгабатський คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 ацетиловий [uk] การออกเสียงคำว่า ацетиловий คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 ацетил [uk] การออกเสียงคำว่า ацетил คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 ацетилнейраміновий [uk] การออกเสียงคำว่า ацетилнейраміновий คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 ацтекський [uk] การออกเสียงคำว่า ацтекський คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 Аюдаг [uk] การออกเสียงคำว่า Аюдаг คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 ацетат [uk] การออกเสียงคำว่า ацетат คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 ацетилен [uk] การออกเสียงคำว่า ацетилен คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 ацетилено-кисневий [uk] การออกเสียงคำว่า ацетилено-кисневий คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 ацетатний [uk] การออกเสียงคำว่า ацетатний คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/08/2013 аятола [uk] การออกเสียงคำว่า аятола คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 сплямкати [uk] การออกเสียงคำว่า сплямкати คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 наганьбити [uk] การออกเสียงคำว่า наганьбити คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 видзвін [uk] การออกเสียงคำว่า видзвін คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 шамкати [uk] การออกเสียงคำว่า шамкати คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 шерхотіти [uk] การออกเสียงคำว่า шерхотіти คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 шиширхнути [uk] การออกเสียงคำว่า шиширхнути คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 шорхнути [uk] การออกเสียงคำว่า шорхнути คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 понамазюкувати [uk] การออกเสียงคำว่า понамазюкувати คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 вимазюкувати [uk] การออกเสียงคำว่า вимазюкувати คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 позмазюкувати [uk] การออกเสียงคำว่า позмазюкувати คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 познервовуватися [uk] การออกเสียงคำว่า познервовуватися คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 позворушуватися [uk] การออกเสียงคำว่า позворушуватися คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 познепокоюватися [uk] การออกเสียงคำว่า познепокоюватися คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 побентежуватися [uk] การออกเสียงคำว่า побентежуватися คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 понервовуватися [uk] การออกเสียงคำว่า понервовуватися คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 змазюкувати [uk] การออกเสียงคำว่า змазюкувати คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 познівечувати [uk] การออกเสียงคำว่า познівечувати คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/04/2013 змазюкати [uk] การออกเสียงคำว่า змазюкати คะแนนโหวต 0 คะแนน