ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2011 Ketupat [ms] การออกเสียง : Ketupat -1 โหวต
24/04/2011 kelmarin [ms] การออกเสียง : kelmarin 0 โหวต
24/04/2011 perang [ms] การออกเสียง : perang 0 โหวต
24/04/2011 samada [ms] การออกเสียง : samada 0 โหวต