ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
24/04/2011 serumpun [ms] การออกเสียง : serumpun 0 โหวต
24/04/2011 cita-cita [ms] การออกเสียง : cita-cita 0 โหวต
24/04/2011 kalut [ms] การออกเสียง : kalut 0 โหวต
24/04/2011 sepatu [ms] การออกเสียง : sepatu 0 โหวต
24/04/2011 bersetubuh [ms] การออกเสียง : bersetubuh 0 โหวต
24/04/2011 punggung [ms] การออกเสียง : punggung 0 โหวต
24/04/2011 nafas [ms] การออกเสียง : nafas 0 โหวต
24/04/2011 nafsu [ms] การออกเสียง : nafsu 0 โหวต
24/04/2011 nisbah [ms] การออกเสียง : nisbah 0 โหวต
24/04/2011 nasib [ms] การออกเสียง : nasib 0 โหวต
24/04/2011 seringkali [ms] การออกเสียง : seringkali 0 โหวต
24/04/2011 padamu [ms] การออกเสียง : padamu 0 โหวต
24/04/2011 singgah [ms] การออกเสียง : singgah 0 โหวต
24/04/2011 lanjut [ms] การออกเสียง : lanjut 0 โหวต
24/04/2011 santun [ms] การออกเสียง : santun 0 โหวต
24/04/2011 tempayan [ms] การออกเสียง : tempayan 0 โหวต
24/04/2011 tembaga [ms] การออกเสียง : tembaga 0 โหวต
24/04/2011 cepu [ms] การออกเสียง : cepu 0 โหวต
24/04/2011 penyapu [ms] การออกเสียง : penyapu 0 โหวต
24/04/2011 sapu [ms] การออกเสียง : sapu 0 โหวต
24/04/2011 kencing [ms] การออกเสียง : kencing 0 โหวต
24/04/2011 Tak adalah [ms] การออกเสียง : Tak adalah 0 โหวต
24/04/2011 kereta [ms] การออกเสียง : kereta 0 โหวต
24/04/2011 Sedut [ms] การออกเสียง : Sedut 0 โหวต
24/04/2011 menyusahkan [ms] การออกเสียง : menyusahkan 0 โหวต
24/04/2011 tunjuk [ms] การออกเสียง : tunjuk 0 โหวต
24/04/2011 bertunang [ms] การออกเสียง : bertunang 0 โหวต
24/04/2011 lagi [ms] การออกเสียง : lagi 0 โหวต
24/04/2011 satu [ms] การออกเสียง : satu -1 โหวต
24/04/2011 sekarang [ms] การออกเสียง : sekarang 0 โหวต