ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/04/2011 sangkakala [ms] การออกเสียง : sangkakala 0 โหวต
27/04/2011 pilihanraya [ms] การออกเสียง : pilihanraya 0 โหวต
27/04/2011 Berhala [ms] การออกเสียง : Berhala 0 โหวต
27/04/2011 mampu [ms] การออกเสียง : mampu 0 โหวต
27/04/2011 bisu [ms] การออกเสียง : bisu 0 โหวต
27/04/2011 Kemboja [ms] การออกเสียง : Kemboja 0 โหวต
27/04/2011 kampus [ms] การออกเสียง : kampus 0 โหวต
27/04/2011 Jingga [ms] การออกเสียง : Jingga 0 โหวต
27/04/2011 perkakasan [ms] การออกเสียง : perkakasan 0 โหวต
27/04/2011 makrifat [ms] การออกเสียง : makrifat 0 โหวต
27/04/2011 muafakat [ms] การออกเสียง : muafakat 0 โหวต
24/04/2011 saputangan [ind] การออกเสียง : saputangan 0 โหวต
24/04/2011 tempurung [ms] การออกเสียง : tempurung 0 โหวต
24/04/2011 inti [ms] การออกเสียง : inti 0 โหวต
24/04/2011 intipati [ms] การออกเสียง : intipati 0 โหวต
24/04/2011 intisari [ms] การออกเสียง : intisari 0 โหวต
24/04/2011 kerahan [ms] การออกเสียง : kerahan 0 โหวต
24/04/2011 sanggup [ms] การออกเสียง : sanggup 0 โหวต
24/04/2011 ternak [ms] การออกเสียง : ternak 0 โหวต
24/04/2011 tampi [ms] การออกเสียง : tampi 0 โหวต
24/04/2011 Lesung [ms] การออกเสียง : Lesung 0 โหวต
24/04/2011 Tanjung [ms] การออกเสียง : Tanjung 0 โหวต
24/04/2011 sangkar [ms] การออกเสียง : sangkar 0 โหวต
24/04/2011 permaidani [ms] การออกเสียง : permaidani 0 โหวต
24/04/2011 permai [ms] การออกเสียง : permai 0 โหวต
24/04/2011 siaran [ms] การออกเสียง : siaran 0 โหวต
24/04/2011 sumbing [ms] การออกเสียง : sumbing 0 โหวต
24/04/2011 tunjang [ms] การออกเสียง : tunjang 0 โหวต
24/04/2011 paksi [ms] การออกเสียง : paksi 0 โหวต
24/04/2011 seraya [ms] การออกเสียง : seraya 0 โหวต