ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/04/2011 sangkakala [ms] การออกเสียงคำว่า sangkakala คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 pilihanraya [ms] การออกเสียงคำว่า pilihanraya คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Berhala [ms] การออกเสียงคำว่า Berhala คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 mampu [ms] การออกเสียงคำว่า mampu คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 bisu [ms] การออกเสียงคำว่า bisu คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Kemboja [ms] การออกเสียงคำว่า Kemboja คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 kampus [ms] การออกเสียงคำว่า kampus คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 Jingga [ms] การออกเสียงคำว่า Jingga คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 perkakasan [ms] การออกเสียงคำว่า perkakasan คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 makrifat [ms] การออกเสียงคำว่า makrifat คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/04/2011 muafakat [ms] การออกเสียงคำว่า muafakat คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 saputangan [ind] การออกเสียงคำว่า saputangan คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 tempurung [ms] การออกเสียงคำว่า tempurung คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 inti [ms] การออกเสียงคำว่า inti คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 intipati [ms] การออกเสียงคำว่า intipati คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 intisari [ms] การออกเสียงคำว่า intisari คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 kerahan [ms] การออกเสียงคำว่า kerahan คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 sanggup [ms] การออกเสียงคำว่า sanggup คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 ternak [ms] การออกเสียงคำว่า ternak คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 tampi [ms] การออกเสียงคำว่า tampi คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Lesung [ms] การออกเสียงคำว่า Lesung คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 Tanjung [ms] การออกเสียงคำว่า Tanjung คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 sangkar [ms] การออกเสียงคำว่า sangkar คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 permaidani [ms] การออกเสียงคำว่า permaidani คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 permai [ms] การออกเสียงคำว่า permai คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 siaran [ms] การออกเสียงคำว่า siaran คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 sumbing [ms] การออกเสียงคำว่า sumbing คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 tunjang [ms] การออกเสียงคำว่า tunjang คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 paksi [ms] การออกเสียงคำว่า paksi คะแนนโหวต 0 คะแนน
24/04/2011 seraya [ms] การออกเสียงคำว่า seraya คะแนนโหวต 0 คะแนน