ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/04/2011 siamang [ms] การออกเสียง : siamang 0 โหวต
27/04/2011 rusa [ms] การออกเสียง : rusa 0 โหวต
27/04/2011 liwat [ms] การออกเสียง : liwat 0 โหวต
27/04/2011 kening [ms] การออกเสียง : kening 0 โหวต
27/04/2011 kacamata [ms] การออกเสียง : kacamata 0 โหวต
27/04/2011 bersejarah [ms] การออกเสียง : bersejarah 0 โหวต
27/04/2011 Negaraku [ms] การออกเสียง : Negaraku 0 โหวต
27/04/2011 manusiawi [ms] การออกเสียง : manusiawi 0 โหวต
27/04/2011 sesat [ms] การออกเสียง : sesat 0 โหวต
27/04/2011 barangkali [ms] การออกเสียง : barangkali 0 โหวต
27/04/2011 pupus [ms] การออกเสียง : pupus 0 โหวต
27/04/2011 celoteh [ms] การออกเสียง : celoteh 0 โหวต
27/04/2011 celaru [ms] การออกเสียง : celaru 0 โหวต
27/04/2011 mampat [ms] การออกเสียง : mampat 0 โหวต
27/04/2011 padat [ms] การออกเสียง : padat 0 โหวต
27/04/2011 lelaki [ms] การออกเสียง : lelaki 0 โหวต
27/04/2011 kikis [ms] การออกเสียง : kikis 0 โหวต
27/04/2011 asal-usul [ms] การออกเสียง : asal-usul 0 โหวต
27/04/2011 jantung [ms] การออกเสียง : jantung 0 โหวต
27/04/2011 Penghulu [ms] การออกเสียง : Penghulu 0 โหวต
27/04/2011 wadah [ms] การออกเสียง : wadah 0 โหวต
27/04/2011 atap [ms] การออกเสียง : atap 0 โหวต
27/04/2011 alas meja [ms] การออกเสียง : alas meja 0 โหวต
27/04/2011 makam [ms] การออกเสียง : makam 0 โหวต
27/04/2011 Majalah [ms] การออกเสียง : Majalah 0 โหวต
27/04/2011 lembayung [ms] การออกเสียง : lembayung 0 โหวต
27/04/2011 pukau [ms] การออกเสียง : pukau 0 โหวต
27/04/2011 bendera [ms] การออกเสียง : bendera 0 โหวต
27/04/2011 siku [ms] การออกเสียง : siku 0 โหวต
27/04/2011 jari [ms] การออกเสียง : jari 0 โหวต