ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
11/03/2012 rompak [ms] การออกเสียง : rompak 0 โหวต
27/04/2011 banting [ms] การออกเสียง : banting 0 โหวต
27/04/2011 Baris [ms] การออกเสียง : Baris 0 โหวต
27/04/2011 bakawali [ms] การออกเสียง : bakawali 0 โหวต
27/04/2011 bohong [ms] การออกเสียง : bohong 0 โหวต
27/04/2011 bahaya [ms] การออกเสียง : bahaya 0 โหวต
27/04/2011 bulu [ms] การออกเสียง : bulu 0 โหวต
27/04/2011 belanga [ms] การออกเสียง : belanga 0 โหวต
27/04/2011 benang [ms] การออกเสียง : benang 0 โหวต
27/04/2011 baki [ms] การออกเสียง : baki 0 โหวต
27/04/2011 bacul [ms] การออกเสียง : bacul 0 โหวต
27/04/2011 enau [ms] การออกเสียง : enau 0 โหวต
27/04/2011 busung [ms] การออกเสียง : busung 0 โหวต
27/04/2011 Cuba [ms] การออกเสียง : Cuba 0 โหวต
27/04/2011 dagu [ms] การออกเสียง : dagu 0 โหวต
27/04/2011 dayang [ms] การออกเสียง : dayang 0 โหวต
27/04/2011 dapur [ms] การออกเสียง : dapur 0 โหวต
27/04/2011 hantaran [ms] การออกเสียง : hantaran 0 โหวต
27/04/2011 garang [ms] การออกเสียง : garang 0 โหวต
27/04/2011 dalang [ms] การออกเสียง : dalang 0 โหวต
27/04/2011 fikir [ms] การออกเสียง : fikir 0 โหวต
27/04/2011 guni [ms] การออกเสียง : guni 0 โหวต
27/04/2011 gagal [ms] การออกเสียง : gagal 0 โหวต
27/04/2011 garu [ms] การออกเสียง : garu 0 โหวต
27/04/2011 guru [ms] การออกเสียง : guru 0 โหวต
27/04/2011 gong [ms] การออกเสียง : gong 0 โหวต
27/04/2011 gambus [ms] การออกเสียง : gambus 0 โหวต
27/04/2011 meletup [ms] การออกเสียง : meletup 0 โหวต
27/04/2011 garau [ms] การออกเสียง : garau 0 โหวต
27/04/2011 halau [ms] การออกเสียง : halau 0 โหวต