ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
30/11/2011 quincuagenario [es] การออกเสียงคำว่า quincuagenario คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
30/11/2011 septingentésimo [es] การออกเสียงคำว่า septingentésimo คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/11/2011 sexcentésimo [es] การออกเสียงคำว่า sexcentésimo คะแนนโหวต 1 คะแนน
30/11/2011 cuadringentésimo [es] การออกเสียงคำว่า cuadringentésimo คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/11/2011 concomitancia [es] การออกเสียงคำว่า concomitancia คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/11/2011 jeringa [es] การออกเสียงคำว่า jeringa คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/11/2011 xenófoba [es] การออกเสียงคำว่า xenófoba คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
05/11/2011 gastroenteróloga [es] การออกเสียงคำว่า gastroenteróloga คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 gastroenterólogo [es] การออกเสียงคำว่า gastroenterólogo คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 ecuatoguineana [es] การออกเสียงคำว่า ecuatoguineana คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 jerosolimitana [es] การออกเสียงคำว่า jerosolimitana คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 jerosolimitano [es] การออกเสียงคำว่า jerosolimitano คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 margariteña [es] การออกเสียงคำว่า margariteña คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 margariteño [es] การออกเสียงคำว่า margariteño คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 dominiquesa [es] การออกเสียงคำว่า dominiquesa คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 dominiqués [es] การออกเสียงคำว่า dominiqués คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 Santalucense [es] การออกเสียงคำว่า Santalucense คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 trinitense [es] การออกเสียงคำว่า trinitense คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 jamaiquina [es] การออกเสียงคำว่า jamaiquina คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 jamaiquino [es] การออกเสียงคำว่า jamaiquino คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 curazoleña [es] การออกเสียงคำว่า curazoleña คะแนนโหวต 0 คะแนน
05/11/2011 curazoleño [es] การออกเสียงคำว่า curazoleño คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2011 superstición [es] การออกเสียงคำว่า superstición คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2011 brujería [es] การออกเสียงคำว่า brujería คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/10/2011 béisbol [es] การออกเสียงคำว่า béisbol คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/10/2011 caña de azúcar [es] การออกเสียงคำว่า caña de azúcar คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2011 excelente [es] การออกเสียงคำว่า excelente คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/10/2011 algarabía [es] การออกเสียงคำว่า algarabía คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/10/2011 cascarrabias [es] การออกเสียงคำว่า cascarrabias คะแนนโหวต 1 คะแนน
31/10/2011 destello [es] การออกเสียงคำว่า destello คะแนนโหวต 0 คะแนน