ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
30/11/2011 cuadringentésimo [es] cuadringentésimo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2011 concomitancia [es] concomitancia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2011 jeringa [es] jeringa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/11/2011 xenófoba [es] xenófoba การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
05/11/2011 gastroenteróloga [es] gastroenteróloga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 gastroenterólogo [es] gastroenterólogo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 ecuatoguineana [es] ecuatoguineana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 jerosolimitana [es] jerosolimitana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 jerosolimitano [es] jerosolimitano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 margariteña [es] margariteña การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 margariteño [es] margariteño การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 dominiquesa [es] dominiquesa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 dominiqués [es] dominiqués การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 Santalucense [es] Santalucense การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 trinitense [es] trinitense การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 jamaiquina [es] jamaiquina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 jamaiquino [es] jamaiquino การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 curazoleña [es] curazoleña การออกเสียง 0คะแนนโหวต
05/11/2011 curazoleño [es] curazoleño การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 superstición [es] superstición การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 brujería [es] brujería การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
31/10/2011 béisbol [es] béisbol การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/10/2011 caña de azúcar [es] caña de azúcar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 excelente [es] excelente การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/10/2011 algarabía [es] algarabía การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 cascarrabias [es] cascarrabias การออกเสียง 1คะแนนโหวต
31/10/2011 destello [es] destello การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 parelelepípedo [es] parelelepípedo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 atletismo [es] atletismo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/10/2011 atleta [es] atleta การออกเสียง 1คะแนนโหวต