ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
07/02/2013 ñame con bacalao [es] การออกเสียงคำว่า ñame con bacalao คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2013 yautía [es] การออกเสียงคำว่า yautía คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2013 pescado con coco [es] การออกเสียงคำว่า pescado con coco คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2013 aceite de coco [es] การออกเสียงคำว่า aceite de coco คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2013 peso dominicano [es] การออกเสียงคำว่า peso dominicano คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2013 moro de guandules [es] การออกเสียงคำว่า moro de guandules คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2013 habichuelas con dulce [es] การออกเสียงคำว่า habichuelas con dulce คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/02/2013 Alejandro Woss y Gil [es] การออกเสียงคำว่า Alejandro Woss y Gil คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2013 Francisco Henríquez y Carvajal [es] การออกเสียงคำว่า Francisco Henríquez y Carvajal คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2013 mangulina [es] การออกเสียงคำว่า mangulina คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2013 patacón [es] การออกเสียงคำว่า patacón คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2013 pez gordo [es] การออกเสียงคำว่า pez gordo คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2013 mal de ojo [es] การออกเสียงคำว่า mal de ojo คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2013 Isla Saona [es] การออกเสียงคำว่า Isla Saona คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2013 Isla Cabritos [es] การออกเสียงคำว่า Isla Cabritos คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2013 Santa Cruz de El Seibo [es] การออกเสียงคำว่า Santa Cruz de El Seibo คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2013 San Ignacio de Sabaneta [es] การออกเสียงคำว่า San Ignacio de Sabaneta คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2013 anafe [es] การออกเสียงคำว่า anafe คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/02/2013 guayabal [es] การออกเสียงคำว่า guayabal คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2013 garrapiña [es] การออกเสียงคำว่า garrapiña คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2013 coquí [es] การออกเสียงคำว่า coquí คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/01/2013 jaiba [es] การออกเสียงคำว่า jaiba คะแนนโหวต 2 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
04/10/2012 jicotea [es] การออกเสียงคำว่า jicotea คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 culebrilla [es] การออกเสียงคำว่า culebrilla คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 bacinilla [es] การออกเสียงคำว่า bacinilla คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 virreina [es] การออกเสียงคำว่า virreina คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 bochinche [es] การออกเสียงคำว่า bochinche คะแนนโหวต 0 คะแนน
04/10/2012 burundanga [es] การออกเสียงคำว่า burundanga คะแนนโหวต 0 คะแนน
03/10/2012 desguañangar [es] การออกเสียงคำว่า desguañangar คะแนนโหวต 0 คะแนน
30/11/2011 quincuagenaria [es] การออกเสียงคำว่า quincuagenaria คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด