ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
07/02/2013 aceite de coco [es] aceite de coco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2013 peso dominicano [es] peso dominicano การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2013 moro de guandules [es] moro de guandules การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2013 habichuelas con dulce [es] habichuelas con dulce การออกเสียง 0คะแนนโหวต
07/02/2013 Alejandro Woss y Gil [es] Alejandro Woss y Gil การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2013 Francisco Henríquez y Carvajal [es] Francisco Henríquez y Carvajal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2013 mangulina [es] mangulina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2013 patacón [es] patacón การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2013 pez gordo [es] pez gordo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2013 mal de ojo [es] mal de ojo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2013 Isla Saona [es] Isla Saona การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2013 Isla Cabritos [es] Isla Cabritos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2013 Santa Cruz de El Seibo [es] Santa Cruz de El Seibo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2013 San Ignacio de Sabaneta [es] San Ignacio de Sabaneta การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2013 anafe [es] anafe การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/02/2013 guayabal [es] guayabal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2013 garrapiña [es] garrapiña การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2013 coquí [es] coquí การออกเสียง 0คะแนนโหวต
31/01/2013 jaiba [es] jaiba การออกเสียง 2คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
04/10/2012 jicotea [es] jicotea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 culebrilla [es] culebrilla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 bacinilla [es] bacinilla การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 virreina [es] virreina การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 bochinche [es] bochinche การออกเสียง 0คะแนนโหวต
04/10/2012 burundanga [es] burundanga การออกเสียง 0คะแนนโหวต
03/10/2012 desguañangar [es] desguañangar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2011 quincuagenaria [es] quincuagenaria การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/11/2011 quincuagenario [es] quincuagenario การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
30/11/2011 septingentésimo [es] septingentésimo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
30/11/2011 sexcentésimo [es] sexcentésimo การออกเสียง 1คะแนนโหวต