ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
10/07/2013 corrección [es] การออกเสียงคำว่า corrección คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2013 reloj [es] การออกเสียงคำว่า reloj คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2013 relajo [es] การออกเสียงคำว่า relajo คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/07/2013 absoluto [es] การออกเสียงคำว่า absoluto คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2013 perenne [es] การออกเสียงคำว่า perenne คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/07/2013 Bruselas [es] การออกเสียงคำว่า Bruselas คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2013 petimetre [es] การออกเสียงคำว่า petimetre คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2013 derrumbe [es] การออกเสียงคำว่า derrumbe คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/07/2013 extraño [es] การออกเสียงคำว่า extraño คะแนนโหวต 2 คะแนน
09/07/2013 reflexión [es] การออกเสียงคำว่า reflexión คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2013 ronroneo [es] การออกเสียงคำว่า ronroneo คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2013 alarido [es] การออกเสียงคำว่า alarido คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2013 caoba [es] การออกเสียงคำว่า caoba คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2013 brebaje [es] การออกเสียงคำว่า brebaje คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2013 abono [es] การออกเสียงคำว่า abono คะแนนโหวต 3 คะแนน
14/05/2013 remolón [es] การออกเสียงคำว่า remolón คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2013 Eugenio María de Hostos [es] การออกเสียงคำว่า Eugenio María de Hostos คะแนนโหวต 0 คะแนน
14/05/2013 muecín [es] การออกเสียงคำว่า muecín คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2013 cabeza de chorlito [es] การออกเสียงคำว่า cabeza de chorlito คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2013 partera [es] การออกเสียงคำว่า partera คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2013 abur [es] การออกเสียงคำว่า abur คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2013 lengüilargo [es] การออกเสียงคำว่า lengüilargo คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2013 ananás [es] การออกเสียงคำว่า ananás คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2013 rejón [es] การออกเสียงคำว่า rejón คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2013 sombrillazo [es] การออกเสียงคำว่า sombrillazo คะแนนโหวต 0 คะแนน
07/05/2013 manisero [es] การออกเสียงคำว่า manisero คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2013 rondalla [es] การออกเสียงคำว่า rondalla คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/05/2013 macramé [es] การออกเสียงคำว่า macramé คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2013 relincho [es] การออกเสียงคำว่า relincho คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/05/2013 berrido [es] การออกเสียงคำว่า berrido คะแนนโหวต 0 คะแนน