ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
16/04/2014 vanilocuencia [es] vanilocuencia การออกเสียง 2คะแนนโหวต
16/04/2014 chanchullo [es] chanchullo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
16/04/2014 impertinencia [es] impertinencia การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2014 cocción [es] cocción การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/02/2014 alhaja [es] alhaja การออกเสียง 2คะแนนโหวต
25/02/2014 trompo [es] trompo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2014 gallareta [es] gallareta การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/02/2014 obviamente [es] obviamente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2014 obvio [es] obvio การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2014 tambora [es] tambora การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/02/2014 omnívoro [es] omnívoro การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/02/2014 plancton [es] plancton การออกเสียง 1คะแนนโหวต
25/02/2014 Victoria [es] Victoria การออกเสียง 3คะแนนโหวต
06/08/2013 Jesús [es] Jesús การออกเสียง 1คะแนนโหวต
06/08/2013 abolengo [es] abolengo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2013 Madrid [es] Madrid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
06/08/2013 exigente [es] exigente การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2013 Parque Nacional Nalga de Maco [es] Parque Nacional Nalga de Maco การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2013 porque [es] porque การออกเสียง 0คะแนนโหวต
13/07/2013 sino [es] sino การออกเสียง 3คะแนนโหวต
10/07/2013 Payaso [es] Payaso การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/07/2013 yuca [es] yuca การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/07/2013 pollo [es] pollo การออกเสียง 2คะแนนโหวต
10/07/2013 batalla [es] batalla การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/07/2013 yegua [es] yegua การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2013 apoyo [es] apoyo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2013 poyo [es] poyo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2013 corrección [es] corrección การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2013 reloj [es] reloj การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/07/2013 relajo [es] relajo การออกเสียง 1คะแนนโหวต