ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
27/09/2017 Rosa de Bayahíbe [es] การออกเสียงคำว่า Rosa de Bayahíbe คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/09/2017 fibrado [es] การออกเสียงคำว่า fibrado คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/09/2017 viralata [es] การออกเสียงคำว่า viralata คะแนนโหวต 0 คะแนน
16/04/2014 vanilocuencia [es] การออกเสียงคำว่า vanilocuencia คะแนนโหวต 2 คะแนน
16/04/2014 chanchullo [es] การออกเสียงคำว่า chanchullo คะแนนโหวต 1 คะแนน
16/04/2014 impertinencia [es] การออกเสียงคำว่า impertinencia คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2014 cocción [es] การออกเสียงคำว่า cocción คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/02/2014 alhaja [es] การออกเสียงคำว่า alhaja คะแนนโหวต 2 คะแนน
25/02/2014 trompo [es] การออกเสียงคำว่า trompo คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/02/2014 gallareta [es] การออกเสียงคำว่า gallareta คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/02/2014 obviamente [es] การออกเสียงคำว่า obviamente คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2014 obvio [es] การออกเสียงคำว่า obvio คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2014 tambora [es] การออกเสียงคำว่า tambora คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/02/2014 omnívoro [es] การออกเสียงคำว่า omnívoro คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/02/2014 plancton [es] การออกเสียงคำว่า plancton คะแนนโหวต 1 คะแนน
25/02/2014 Victoria [es] การออกเสียงคำว่า Victoria คะแนนโหวต 3 คะแนน
06/08/2013 Jesús [es] การออกเสียงคำว่า Jesús คะแนนโหวต 1 คะแนน
06/08/2013 abolengo [es] การออกเสียงคำว่า abolengo คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/08/2013 Madrid [es] การออกเสียงคำว่า Madrid คะแนนโหวต 0 คะแนน
06/08/2013 exigente [es] การออกเสียงคำว่า exigente คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/07/2013 Parque Nacional Nalga de Maco [es] การออกเสียงคำว่า Parque Nacional Nalga de Maco คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/07/2013 porque [es] การออกเสียงคำว่า porque คะแนนโหวต 0 คะแนน
13/07/2013 sino [es] การออกเสียงคำว่า sino คะแนนโหวต 3 คะแนน
10/07/2013 payaso [es] การออกเสียงคำว่า payaso คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/07/2013 yuca [es] การออกเสียงคำว่า yuca คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/07/2013 pollo [es] การออกเสียงคำว่า pollo คะแนนโหวต 2 คะแนน
10/07/2013 batalla [es] การออกเสียงคำว่า batalla คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/07/2013 yegua [es] การออกเสียงคำว่า yegua คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2013 apoyo [es] การออกเสียงคำว่า apoyo คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/07/2013 poyo [es] การออกเสียงคำว่า poyo คะแนนโหวต 0 คะแนน