ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/08/2009 Alsatian [en] การออกเสียงคำว่า Alsatian คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
31/08/2009 Assam [as] การออกเสียงคำว่า Assam คะแนนโหวต 0 คะแนน
31/08/2009 rishi [en] การออกเสียงคำว่า rishi คะแนนโหวต 0 คะแนน