ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/01/2012 Bicol [tl] การออกเสียงคำว่า Bicol คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 Ilocos Norte [tl] การออกเสียงคำว่า Ilocos Norte คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 Abra [tl] การออกเสียงคำว่า Abra คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 magtipid [tl] การออกเสียงคำว่า magtipid คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 nagtitipid [tl] การออกเสียงคำว่า nagtitipid คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 tinipid [tl] การออกเสียงคำว่า tinipid คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 takbo [tl] การออกเสียงคำว่า takbo คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 kinain [tl] การออกเสียงคำว่า kinain คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 sabaw [tl] การออกเสียงคำว่า sabaw คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 Lamon [tl] การออกเสียงคำว่า Lamon คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 artista [tl] การออกเสียงคำว่า artista คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 pelikula [tl] การออกเสียงคำว่า pelikula คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 larawan [tl] การออกเสียงคำว่า larawan คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 malakas [tl] การออกเสียงคำว่า malakas คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 pakinabang [tl] การออกเสียงคำว่า pakinabang คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 silbi [tl] การออกเสียงคำว่า silbi คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 dulo [tl] การออกเสียงคำว่า dulo คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 ramdam [tl] การออกเสียงคำว่า ramdam คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 totoy [tl] การออกเสียงคำว่า totoy คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 gulay [tl] การออกเสียงคำว่า gulay คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 malunggay [tl] การออกเสียงคำว่า malunggay คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 talong [tl] การออกเสียงคำว่า talong คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 bataw [tl] การออกเสียงคำว่า bataw คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 sitaw [tl] การออกเสียงคำว่า sitaw คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 mani [tl] การออกเสียงคำว่า mani คะแนนโหวต 1 คะแนน
23/01/2012 patani [tl] การออกเสียงคำว่า patani คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 patola [tl] การออกเสียงคำว่า patola คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 gutom [tl] การออกเสียงคำว่า gutom คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 ginaw [tl] การออกเสียงคำว่า ginaw คะแนนโหวต 0 คะแนน
23/01/2012 laway [tl] การออกเสียงคำว่า laway คะแนนโหวต 0 คะแนน