ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
23/01/2012 Bicol [tl] การออกเสียง : Bicol 0 โหวต
23/01/2012 Ilocos Norte [tl] การออกเสียง : Ilocos Norte 0 โหวต
23/01/2012 Abra [tl] การออกเสียง : Abra 0 โหวต
23/01/2012 magtipid [tl] การออกเสียง : magtipid 0 โหวต
23/01/2012 nagtitipid [tl] การออกเสียง : nagtitipid 0 โหวต
23/01/2012 tinipid [tl] การออกเสียง : tinipid 0 โหวต
23/01/2012 takbo [tl] การออกเสียง : takbo 0 โหวต
23/01/2012 kinain [tl] การออกเสียง : kinain 0 โหวต
23/01/2012 sabaw [tl] การออกเสียง : sabaw 0 โหวต
23/01/2012 Lamon [tl] การออกเสียง : Lamon 0 โหวต
23/01/2012 artista [tl] การออกเสียง : artista 0 โหวต
23/01/2012 pelikula [tl] การออกเสียง : pelikula 0 โหวต
23/01/2012 larawan [tl] การออกเสียง : larawan 0 โหวต
23/01/2012 malakas [tl] การออกเสียง : malakas 0 โหวต
23/01/2012 pakinabang [tl] การออกเสียง : pakinabang 0 โหวต
23/01/2012 silbi [tl] การออกเสียง : silbi 0 โหวต
23/01/2012 dulo [tl] การออกเสียง : dulo 0 โหวต
23/01/2012 ramdam [tl] การออกเสียง : ramdam 0 โหวต
23/01/2012 totoy [tl] การออกเสียง : totoy 0 โหวต
23/01/2012 gulay [tl] การออกเสียง : gulay 0 โหวต
23/01/2012 malunggay [tl] การออกเสียง : malunggay 0 โหวต
23/01/2012 talong [tl] การออกเสียง : talong 0 โหวต
23/01/2012 bataw [tl] การออกเสียง : bataw 0 โหวต
23/01/2012 sitaw [tl] การออกเสียง : sitaw 0 โหวต
23/01/2012 mani [tl] การออกเสียง : mani 1 โหวต
23/01/2012 patani [tl] การออกเสียง : patani 0 โหวต
23/01/2012 patola [tl] การออกเสียง : patola 0 โหวต
23/01/2012 gutom [tl] การออกเสียง : gutom 0 โหวต
23/01/2012 ginaw [tl] การออกเสียง : ginaw 0 โหวต
23/01/2012 laway [tl] การออกเสียง : laway 0 โหวต