ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
23/01/2012 Bicol [tl] Bicol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 Ilocos Norte [tl] Ilocos Norte การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 Abra [tl] Abra การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 magtipid [tl] magtipid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 nagtitipid [tl] nagtitipid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 tinipid [tl] tinipid การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 takbo [tl] takbo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 kinain [tl] kinain การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 sabaw [tl] sabaw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 Lamon [tl] Lamon การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 artista [tl] artista การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 pelikula [tl] pelikula การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 larawan [tl] larawan การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 malakas [tl] malakas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 pakinabang [tl] pakinabang การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 silbi [tl] silbi การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 dulo [tl] dulo การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 ramdam [tl] ramdam การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 totoy [tl] totoy การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 gulay [tl] gulay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 malunggay [tl] malunggay การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 talong [tl] talong การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 bataw [tl] bataw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 sitaw [tl] sitaw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 mani [tl] mani การออกเสียง 1คะแนนโหวต
23/01/2012 patani [tl] patani การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 patola [tl] patola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 gutom [tl] gutom การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 ginaw [tl] ginaw การออกเสียง 0คะแนนโหวต
23/01/2012 laway [tl] laway การออกเสียง 0คะแนนโหวต