ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
31/03/2017 nunes [pt] nunes การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/10/2016 Enzo Pérez [es] Enzo Pérez การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2016 mal-haja [pt] mal-haja การออกเสียง 0คะแนนโหวต
02/10/2016 bem-haja [pt] bem-haja การออกเสียง 1คะแนนโหวต
02/10/2016 frol [pt] frol การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/01/2015 sintaxe [pt] sintaxe การออกเสียง 2คะแนนโหวต
10/09/2014 Rio de Janeiro [pt] Rio de Janeiro การออกเสียง 1คะแนนโหวต
10/09/2014 ato ecumênico [pt] ato ecumênico การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 Festa de Sant'Ana [pt] Festa de Sant'Ana การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 Escola Peripatética [pt] Escola Peripatética การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 bolha imobiliária [pt] bolha imobiliária การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 doutor honoris causa [pt] doutor honoris causa การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 Caminho de Santiago [pt] Caminho de Santiago การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 mercado editorial [pt] mercado editorial การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 tarefa hercúlea [pt] tarefa hercúlea การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 funestos [pt] funestos การออกเสียง 0คะแนนโหวต
10/09/2014 Pelé [pt] Pelé การออกเสียง 0คะแนนโหวต
25/07/2014 homocedasticidade [pt] homocedasticidade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
26/05/2014 deito [pt] deito การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 menora [pt] menora การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 subnormal [pt] subnormal การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 amesendação [pt] amesendação การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/05/2014 amesendar [pt] amesendar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2013 nhandu [pt] nhandu การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/02/2013 Mendeley [pt] Mendeley การออกเสียง 0คะแนนโหวต
27/08/2012 ótimo [pt] ótimo การออกเสียง 1คะแนนโหวต
19/01/2012 Estoril [pt] Estoril การออกเสียง 1คะแนนโหวต ออกเสียงได้ดีที่สุด
06/12/2011 edredão [pt] edredão การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2011 Xabregas [pt] Xabregas การออกเสียง 0คะแนนโหวต
09/04/2011 meão [pt] meão การออกเสียง 0คะแนนโหวต