ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
31/03/2017 nunes [pt] การออกเสียงคำว่า nunes คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/10/2016 Enzo Pérez [es] การออกเสียงคำว่า Enzo Pérez คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2016 mal-haja [pt] การออกเสียงคำว่า mal-haja คะแนนโหวต 0 คะแนน
02/10/2016 bem-haja [pt] การออกเสียงคำว่า bem-haja คะแนนโหวต 1 คะแนน
02/10/2016 frol [pt] การออกเสียงคำว่า frol คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/01/2015 sintaxe [pt] การออกเสียงคำว่า sintaxe คะแนนโหวต 3 คะแนน
10/09/2014 Rio de Janeiro [pt] การออกเสียงคำว่า Rio de Janeiro คะแนนโหวต 1 คะแนน
10/09/2014 ato ecumênico [pt] การออกเสียงคำว่า ato ecumênico คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2014 Festa de Sant'Ana [pt] การออกเสียงคำว่า Festa de Sant'Ana คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2014 Escola Peripatética [pt] การออกเสียงคำว่า Escola Peripatética คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2014 bolha imobiliária [pt] การออกเสียงคำว่า bolha imobiliária คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2014 doutor honoris causa [pt] การออกเสียงคำว่า doutor honoris causa คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2014 Caminho de Santiago [pt] การออกเสียงคำว่า Caminho de Santiago คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2014 mercado editorial [pt] การออกเสียงคำว่า mercado editorial คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2014 tarefa hercúlea [pt] การออกเสียงคำว่า tarefa hercúlea คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2014 funestos [pt] การออกเสียงคำว่า funestos คะแนนโหวต 0 คะแนน
10/09/2014 Pelé [pt] การออกเสียงคำว่า Pelé คะแนนโหวต 0 คะแนน
25/07/2014 homocedasticidade [pt] การออกเสียงคำว่า homocedasticidade คะแนนโหวต 0 คะแนน
26/05/2014 deito [pt] การออกเสียงคำว่า deito คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 menora [pt] การออกเสียงคำว่า menora คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 subnormal [pt] การออกเสียงคำว่า subnormal คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 amesendação [pt] การออกเสียงคำว่า amesendação คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/05/2014 amesendar [pt] การออกเสียงคำว่า amesendar คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2013 nhandu [pt] การออกเสียงคำว่า nhandu คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/02/2013 Mendeley [pt] การออกเสียงคำว่า Mendeley คะแนนโหวต 0 คะแนน
27/08/2012 ótimo [pt] การออกเสียงคำว่า ótimo คะแนนโหวต 1 คะแนน
19/01/2012 Estoril [pt] การออกเสียงคำว่า Estoril คะแนนโหวต 1 คะแนน การออกเสียงที่ดีที่สุด
06/12/2011 edredão [pt] การออกเสียงคำว่า edredão คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2011 Xabregas [pt] การออกเสียงคำว่า Xabregas คะแนนโหวต 0 คะแนน
09/04/2011 meão [pt] การออกเสียงคำว่า meão คะแนนโหวต 0 คะแนน