ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
28/04/2013 omsorgsgaranti [sv] การออกเสียงคำว่า omsorgsgaranti คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 Garantin [sv] การออกเสียงคำว่า Garantin คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 vardagssysslor [sv] การออกเสียงคำว่า vardagssysslor คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 Boenden [sv] การออกเสียงคำว่า Boenden คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/04/2013 byggda [sv] การออกเสียงคำว่า byggda คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 biståndsbedömda [sv] การออกเสียงคำว่า biståndsbedömda คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 seniorboenden [sv] การออกเสียงคำว่า seniorboenden คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 restaurangservice [sv] การออกเสียงคำว่า restaurangservice คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 spelberoende [sv] การออกเสียงคำว่า spelberoende คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 hjälpmedelsgaranti [sv] การออกเสียงคำว่า hjälpmedelsgaranti คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 beaktar [sv] การออกเสียงคำว่า beaktar คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 lönebidrag [sv] การออกเสียงคำว่า lönebidrag คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 avskaffad [sv] การออกเสียงคำว่า avskaffad คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 boendeplanering [sv] การออกเสียงคำว่า boendeplanering คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 mångsidigt [sv] การออกเสียงคำว่า mångsidigt คะแนนโหวต 1 คะแนน
28/04/2013 specialskoleutbildningen [sv] การออกเสียงคำว่า specialskoleutbildningen คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 medfinansiering [sv] การออกเสียงคำว่า medfinansiering คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 stödformer [sv] การออกเสียงคำว่า stödformer คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 behovsbedömning [sv] การออกเสียงคำว่า behovsbedömning คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 anmärkningsvärda [sv] การออกเสียงคำว่า anmärkningsvärda คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 spelmonopolet [sv] การออกเสียงคำว่า spelmonopolet คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 specialskola [sv] การออกเสียงคำว่า specialskola คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 riksgymnasium [sv] การออกเสียงคำว่า riksgymnasium คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 socialpolitiken [sv] การออกเสียงคำว่า socialpolitiken คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 skyddsnätet [sv] การออกเสียงคำว่า skyddsnätet คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 huvudmän [sv] การออกเสียงคำว่า huvudmän คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 spelmissbrukaren [sv] การออกเสียงคำว่า spelmissbrukaren คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 bidragsberoende [sv] การออกเสียงคำว่า bidragsberoende คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 multifunktionshinder [sv] การออกเสียงคำว่า multifunktionshinder คะแนนโหวต 0 คะแนน
28/04/2013 synskadade [sv] การออกเสียงคำว่า synskadade คะแนนโหวต 0 คะแนน