ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟัง รายการโหวต
28/04/2013 avskaffad [sv] avskaffad การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 boendeplanering [sv] boendeplanering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 mångsidigt [sv] mångsidigt การออกเสียง 1คะแนนโหวต
28/04/2013 specialskoleutbildningen [sv] specialskoleutbildningen การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 medfinansiering [sv] medfinansiering การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 stödformer [sv] stödformer การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 behovsbedömning [sv] behovsbedömning การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 anmärkningsvärda [sv] anmärkningsvärda การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 spelmonopolet [sv] spelmonopolet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 specialskola [sv] specialskola การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 riksgymnasium [sv] riksgymnasium การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 socialpolitiken [sv] socialpolitiken การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 skyddsnätet [sv] skyddsnätet การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 huvudmän [sv] huvudmän การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 spelmissbrukaren [sv] spelmissbrukaren การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 bidragsberoende [sv] bidragsberoende การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 multifunktionshinder [sv] multifunktionshinder การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 synskadade [sv] synskadade การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 spelbranschens [sv] spelbranschens การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 LSS [sv] LSS การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 spelträsket [sv] spelträsket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 miljardsummor [sv] miljardsummor การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 vinn [sv] vinn การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 spelmissbruket [sv] spelmissbruket การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 erbjuds [sv] erbjuds การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 skambelagt [sv] skambelagt การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 medsystrar [sv] medsystrar การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 missbrukarna [sv] missbrukarna การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 röststarkare [sv] röststarkare การออกเสียง 0คะแนนโหวต
28/04/2013 medbröder [sv] medbröder การออกเสียง 0คะแนนโหวต