สมาชิก:

ret001

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ ret001

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/11/2013 australiensare [sv] การออกเสียง : australiensare 1 โหวต
15/09/2013 Rölleka [sv] การออกเสียง : Rölleka 0 โหวต
14/09/2013 polacksbacken [sv] การออกเสียง : polacksbacken 0 โหวต
14/09/2013 fejsan [sv] การออกเสียง : fejsan 0 โหวต
14/09/2013 vidtog [sv] การออกเสียง : vidtog 0 โหวต
14/09/2013 hyste [sv] การออกเสียง : hyste 0 โหวต
14/09/2013 infekterat [sv] การออกเสียง : infekterat 0 โหวต
14/09/2013 ompröva [sv] การออกเสียง : ompröva 0 โหวต
14/09/2013 bedrivit [sv] การออกเสียง : bedrivit 0 โหวต
14/09/2013 bedrev [sv] การออกเสียง : bedrev 0 โหวต
14/09/2013 förskottera [sv] การออกเสียง : förskottera 0 โหวต
14/09/2013 återstå [sv] การออกเสียง : återstå 3 โหวต
14/09/2013 återstod [sv] การออกเสียง : återstod 0 โหวต
14/09/2013 febrilt [sv] การออกเสียง : febrilt 0 โหวต
14/09/2013 Fabrikation [sv] การออกเสียง : Fabrikation 0 โหวต
14/09/2013 semestrande [sv] การออกเสียง : semestrande 0 โหวต
14/09/2013 grejerna [sv] การออกเสียง : grejerna 1 โหวต
14/09/2013 världskrig [sv] การออกเสียง : världskrig 0 โหวต
14/09/2013 lastbilarna [sv] การออกเสียง : lastbilarna 0 โหวต
14/09/2013 greppbräda [sv] การออกเสียง : greppbräda 1 โหวต
14/09/2013 styrelseledamöter [sv] การออกเสียง : styrelseledamöter 0 โหวต
14/09/2013 hakhållare [sv] การออกเสียง : hakhållare 1 โหวต
14/09/2013 nedersadel [sv] การออกเสียง : nedersadel 1 โหวต
14/09/2013 ändknapp [sv] การออกเสียง : ändknapp 1 โหวต
10/06/2013 Trappgränd [sv] การออกเสียง : Trappgränd 0 โหวต
10/06/2013 hemmakväll [sv] การออกเสียง : hemmakväll 0 โหวต
10/06/2013 singeltjej [sv] การออกเสียง : singeltjej 1 โหวต
10/06/2013 töntig [sv] การออกเสียง : töntig 0 โหวต
10/06/2013 bordsbeställning [sv] การออกเสียง : bordsbeställning 0 โหวต
10/06/2013 pekskärmar [sv] การออกเสียง : pekskärmar 0 โหวต