ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ ฟังเสียง รายการโหวต
19/11/2013 Warszawapaktens [sv] การออกเสียง : Warszawapaktens 0 โหวต
19/11/2013 Natoutvidgningen [sv] การออกเสียง : Natoutvidgningen 0 โหวต
19/11/2013 försvarspolitik [sv] การออกเสียง : försvarspolitik 0 โหวต
19/11/2013 territoriella [sv] การออกเสียง : territoriella 0 โหวต
19/11/2013 säkerhetsstrategi [sv] การออกเสียง : säkerhetsstrategi 0 โหวต
19/11/2013 fastställer [sv] การออกเสียง : fastställer 0 โหวต
19/11/2013 försvarspolitiken [sv] การออกเสียง : försvarspolitiken 0 โหวต
19/11/2013 värdegemenskap [sv] การออกเสียง : värdegemenskap 0 โหวต
19/11/2013 ryggraden [sv] การออกเสียง : ryggraden 0 โหวต
19/11/2013 transatlantiska [sv] การออกเสียง : transatlantiska 0 โหวต
19/11/2013 krishanterare [sv] การออกเสียง : krishanterare 0 โหวต
19/11/2013 förrådsställt [sv] การออกเสียง : förrådsställt 0 โหวต
19/11/2013 invasionsförsvar [sv] การออกเสียง : invasionsförsvar 0 โหวต
19/11/2013 insatsförsvar [sv] การออกเสียง : insatsförsvar 0 โหวต
19/11/2013 försvarsmakten [sv] การออกเสียง : försvarsmakten 0 โหวต
19/11/2013 materiel [sv] การออกเสียง : materiel 0 โหวต
19/11/2013 personalförsörjningen [sv] การออกเสียง : personalförsörjningen 0 โหวต
19/11/2013 operativ [sv] การออกเสียง : operativ 0 โหวต
19/11/2013 ledstjärnan [sv] การออกเสียง : ledstjärnan 0 โหวต
19/11/2013 motsatsförhållande [sv] การออกเสียง : motsatsförhållande 0 โหวต
19/11/2013 territorialförsvaret [sv] การออกเสียง : territorialförsvaret 0 โหวต
19/11/2013 försvarsmakt [sv] การออกเสียง : försvarsmakt 0 โหวต
19/11/2013 omvärldsanalys [sv] การออกเสียง : omvärldsanalys 0 โหวต
19/11/2013 underrättelsetjänst [sv] การออกเสียง : underrättelsetjänst 1 โหวต
19/11/2013 omställningsarbetet [sv] การออกเสียง : omställningsarbetet 0 โหวต
19/11/2013 Julia Sporsén [sv] การออกเสียง : Julia Sporsén 0 โหวต
19/11/2013 Thed [sv] การออกเสียง : Thed 0 โหวต
19/11/2013 Lis Land [sv] การออกเสียง : Lis Land 0 โหวต
19/11/2013 line dance [sv] การออกเสียง : line dance 0 โหวต
19/11/2013 mök [sv] การออกเสียง : mök 0 โหวต