สมาชิก:

ret001

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ ret001

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/12/2013 Inspirationen [sv] การออกเสียง : Inspirationen โดย goeranm
30/12/2013 Jahves [sv] การออกเสียง : Jahves โดย goeranm
30/12/2013 våldföra [sv] การออกเสียง : våldföra โดย goeranm
30/12/2013 förspråklig [sv] การออกเสียง : förspråklig โดย goeranm
30/12/2013 våldtog [sv] การออกเสียง : våldtog โดย goeranm
30/12/2013 honorna [sv] การออกเสียง : honorna โดย goeranm
30/12/2013 betäckas [sv] การออกเสียง : betäckas โดย goeranm
30/12/2013 våldtas [sv] การออกเสียง : våldtas โดย goeranm
30/12/2013 homo­sexualitet [sv] การออกเสียง : homo­sexualitet โดย goeranm
30/12/2013 våldtagit [sv] การออกเสียง : våldtagit โดย goeranm
30/12/2013 våldtäkten [sv] การออกเสียง : våldtäkten โดย goeranm
30/12/2013 Humanisterna [sv] การออกเสียง : Humanisterna โดย pernys32
28/12/2013 flygförsvar [sv] การออกเสียง : flygförsvar โดย goeranm
28/12/2013 skorstenar [sv] การออกเสียง : skorstenar โดย goeranm
28/12/2013 mikrofoner [sv] การออกเสียง : mikrofoner โดย goeranm
28/12/2013 kitet [sv] การออกเสียง : kitet โดย goeranm
28/12/2013 ansiktsigenkänning [sv] การออกเสียง : ansiktsigenkänning โดย goeranm
28/12/2013 igenkänning [sv] การออกเสียง : igenkänning โดย goeranm
28/12/2013 positionsangivelse [sv] การออกเสียง : positionsangivelse โดย goeranm
28/12/2013 övervakningsutrustning [sv] การออกเสียง : övervakningsutrustning โดย goeranm
28/12/2013 makthavare [sv] การออกเสียง : makthavare โดย goeranm
28/12/2013 polisövergrepp [sv] การออกเสียง : polisövergrepp โดย goeranm
28/12/2013 berömt [sv] การออกเสียง : berömt โดย goeranm
28/12/2013 Louvren [sv] การออกเสียง : Louvren โดย goeranm
28/12/2013 sensorerna [sv] การออกเสียง : sensorerna โดย goeranm
28/12/2013 finessen [sv] การออกเสียง : finessen โดย goeranm
28/12/2013 bluetoothkopplade [sv] การออกเสียง : bluetoothkopplade โดย goeranm
28/12/2013 värmeverk [sv] การออกเสียง : värmeverk โดย goeranm
28/12/2013 Fullerö [sv] การออกเสียง : Fullerö โดย goeranm
28/12/2013 skorstenen [sv] การออกเสียง : skorstenen โดย goeranm