ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/12/2013 osynliggör [sv] osynliggör การออกเสียง โดยpernys32
30/12/2013 definitionsmässigt [sv] definitionsmässigt การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 svampbok [sv] svampbok การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 förmått [sv] förmått การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 empatisk [sv] empatisk การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 personers [sv] personers การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 organiserat [sv] organiserat การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 obesvarbara [sv] obesvarbara การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 tankemässig [sv] tankemässig การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 förnuftsskäl [sv] förnuftsskäl การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 underskattandet [sv] underskattandet การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 förutspått [sv] förutspått การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 religionernas [sv] religionernas การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 tillbakagång [sv] tillbakagång การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 bortdöende [sv] bortdöende การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 gästerna [sv] gästerna การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 trossatser [sv] trossatser การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 tillfredsställda [sv] tillfredsställda การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 utilitarist [sv] utilitarist การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 förnuftiga [sv] förnuftiga การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 Filosofiska [sv] Filosofiska การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 Partnern [sv] Partnern การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 årtusenden [sv] årtusenden การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 våldtäktsmän [sv] våldtäktsmän การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 fångvaktare [sv] fångvaktare การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 humant [sv] humant การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 våldtagits [sv] våldtagits การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 penetrerar [sv] penetrerar การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 döttrarna [sv] döttrarna การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 våldta [sv] våldta การออกเสียง โดยgoeranm