ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/12/2013 osynliggör [sv] การออกเสียงคำว่า osynliggör โดย pernys32
30/12/2013 definitionsmässigt [sv] การออกเสียงคำว่า definitionsmässigt โดย goeranm
30/12/2013 svampbok [sv] การออกเสียงคำว่า svampbok โดย goeranm
30/12/2013 förmått [sv] การออกเสียงคำว่า förmått โดย goeranm
30/12/2013 empatisk [sv] การออกเสียงคำว่า empatisk โดย goeranm
30/12/2013 personers [sv] การออกเสียงคำว่า personers โดย goeranm
30/12/2013 organiserat [sv] การออกเสียงคำว่า organiserat โดย goeranm
30/12/2013 obesvarbara [sv] การออกเสียงคำว่า obesvarbara โดย goeranm
30/12/2013 tankemässig [sv] การออกเสียงคำว่า tankemässig โดย goeranm
30/12/2013 förnuftsskäl [sv] การออกเสียงคำว่า förnuftsskäl โดย goeranm
30/12/2013 underskattandet [sv] การออกเสียงคำว่า underskattandet โดย goeranm
30/12/2013 förutspått [sv] การออกเสียงคำว่า förutspått โดย goeranm
30/12/2013 religionernas [sv] การออกเสียงคำว่า religionernas โดย goeranm
30/12/2013 tillbakagång [sv] การออกเสียงคำว่า tillbakagång โดย goeranm
30/12/2013 bortdöende [sv] การออกเสียงคำว่า bortdöende โดย goeranm
30/12/2013 gästerna [sv] การออกเสียงคำว่า gästerna โดย goeranm
30/12/2013 trossatser [sv] การออกเสียงคำว่า trossatser โดย goeranm
30/12/2013 tillfredsställda [sv] การออกเสียงคำว่า tillfredsställda โดย goeranm
30/12/2013 utilitarist [sv] การออกเสียงคำว่า utilitarist โดย goeranm
30/12/2013 förnuftiga [sv] การออกเสียงคำว่า förnuftiga โดย goeranm
30/12/2013 Filosofiska [sv] การออกเสียงคำว่า Filosofiska โดย goeranm
30/12/2013 Partnern [sv] การออกเสียงคำว่า Partnern โดย goeranm
30/12/2013 årtusenden [sv] การออกเสียงคำว่า årtusenden โดย goeranm
30/12/2013 våldtäktsmän [sv] การออกเสียงคำว่า våldtäktsmän โดย goeranm
30/12/2013 fångvaktare [sv] การออกเสียงคำว่า fångvaktare โดย goeranm
30/12/2013 humant [sv] การออกเสียงคำว่า humant โดย goeranm
30/12/2013 våldtagits [sv] การออกเสียงคำว่า våldtagits โดย goeranm
30/12/2013 penetrerar [sv] การออกเสียงคำว่า penetrerar โดย goeranm
30/12/2013 döttrarna [sv] การออกเสียงคำว่า döttrarna โดย goeranm
30/12/2013 våldta [sv] การออกเสียงคำว่า våldta โดย goeranm