สมาชิก:

ret001

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ ret001

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/12/2013 osynliggör [sv] การออกเสียง : osynliggör โดย pernys32
30/12/2013 definitionsmässigt [sv] การออกเสียง : definitionsmässigt โดย goeranm
30/12/2013 svampbok [sv] การออกเสียง : svampbok โดย goeranm
30/12/2013 förmått [sv] การออกเสียง : förmått โดย goeranm
30/12/2013 empatisk [sv] การออกเสียง : empatisk โดย goeranm
30/12/2013 personers [sv] การออกเสียง : personers โดย goeranm
30/12/2013 organiserat [sv] การออกเสียง : organiserat โดย goeranm
30/12/2013 obesvarbara [sv] การออกเสียง : obesvarbara โดย goeranm
30/12/2013 tankemässig [sv] การออกเสียง : tankemässig โดย goeranm
30/12/2013 förnuftsskäl [sv] การออกเสียง : förnuftsskäl โดย goeranm
30/12/2013 underskattandet [sv] การออกเสียง : underskattandet โดย goeranm
30/12/2013 förutspått [sv] การออกเสียง : förutspått โดย goeranm
30/12/2013 religionernas [sv] การออกเสียง : religionernas โดย goeranm
30/12/2013 tillbakagång [sv] การออกเสียง : tillbakagång โดย goeranm
30/12/2013 bortdöende [sv] การออกเสียง : bortdöende โดย goeranm
30/12/2013 gästerna [sv] การออกเสียง : gästerna โดย goeranm
30/12/2013 trossatser [sv] การออกเสียง : trossatser โดย goeranm
30/12/2013 tillfredsställda [sv] การออกเสียง : tillfredsställda โดย goeranm
30/12/2013 utilitarist [sv] การออกเสียง : utilitarist โดย goeranm
30/12/2013 förnuftiga [sv] การออกเสียง : förnuftiga โดย goeranm
30/12/2013 Filosofiska [sv] การออกเสียง : Filosofiska โดย goeranm
30/12/2013 Partnern [sv] การออกเสียง : Partnern โดย goeranm
30/12/2013 årtusenden [sv] การออกเสียง : årtusenden โดย goeranm
30/12/2013 våldtäktsmän [sv] การออกเสียง : våldtäktsmän โดย goeranm
30/12/2013 fångvaktare [sv] การออกเสียง : fångvaktare โดย goeranm
30/12/2013 humant [sv] การออกเสียง : humant โดย goeranm
30/12/2013 våldtagits [sv] การออกเสียง : våldtagits โดย goeranm
30/12/2013 penetrerar [sv] การออกเสียง : penetrerar โดย goeranm
30/12/2013 döttrarna [sv] การออกเสียง : döttrarna โดย goeranm
30/12/2013 våldta [sv] การออกเสียง : våldta โดย goeranm