ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/12/2013 periodiciteten [sv] periodiciteten การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 produktionsformen [sv] produktionsformen การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 tryckas [sv] tryckas การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 storleksordningen [sv] storleksordningen การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 konserverande [sv] konserverande การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 kulturyttringarna [sv] kulturyttringarna การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 bevaransvärda [sv] bevaransvärda การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 ögonblicksbild [sv] ögonblicksbild การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 majoritetskulturen [sv] majoritetskulturen การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 bejakandet [sv] bejakandet การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 mångkulturens [sv] mångkulturens การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 minoritetskulturer [sv] minoritetskulturer การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 Mångkultur [sv] Mångkultur การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 mångkulturella [sv] mångkulturella การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 Helheten [sv] Helheten การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 berikas [sv] berikas การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 oanvändbart [sv] oanvändbart การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 bevarandet [sv] bevarandet การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 processbeskrivning [sv] processbeskrivning การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 momentet [sv] momentet การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 LED-lamporna [sv] LED-lamporna การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 tänds [sv] tänds การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 sjukvårdsplanering [sv] sjukvårdsplanering การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 hudflänger [sv] hudflänger การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 Styrningen [sv] Styrningen การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 styrningsmetoder [sv] styrningsmetoder การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 buntar [sv] buntar การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 avfärdar [sv] avfärdar การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 använts [sv] använts การออกเสียง โดยgoeranm
30/12/2013 överlevt [sv] överlevt การออกเสียง โดยgoeranm