สมาชิก:

ret001

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ ret001

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/12/2013 periodiciteten [sv] การออกเสียง : periodiciteten โดย goeranm
30/12/2013 produktionsformen [sv] การออกเสียง : produktionsformen โดย goeranm
30/12/2013 tryckas [sv] การออกเสียง : tryckas โดย goeranm
30/12/2013 storleksordningen [sv] การออกเสียง : storleksordningen โดย goeranm
30/12/2013 konserverande [sv] การออกเสียง : konserverande โดย goeranm
30/12/2013 kulturyttringarna [sv] การออกเสียง : kulturyttringarna โดย goeranm
30/12/2013 bevaransvärda [sv] การออกเสียง : bevaransvärda โดย goeranm
30/12/2013 ögonblicksbild [sv] การออกเสียง : ögonblicksbild โดย goeranm
30/12/2013 majoritetskulturen [sv] การออกเสียง : majoritetskulturen โดย goeranm
30/12/2013 bejakandet [sv] การออกเสียง : bejakandet โดย goeranm
30/12/2013 mångkulturens [sv] การออกเสียง : mångkulturens โดย goeranm
30/12/2013 minoritetskulturer [sv] การออกเสียง : minoritetskulturer โดย goeranm
30/12/2013 Mångkultur [sv] การออกเสียง : Mångkultur โดย goeranm
30/12/2013 mångkulturella [sv] การออกเสียง : mångkulturella โดย goeranm
30/12/2013 Helheten [sv] การออกเสียง : Helheten โดย goeranm
30/12/2013 berikas [sv] การออกเสียง : berikas โดย goeranm
30/12/2013 oanvändbart [sv] การออกเสียง : oanvändbart โดย goeranm
30/12/2013 bevarandet [sv] การออกเสียง : bevarandet โดย goeranm
30/12/2013 processbeskrivning [sv] การออกเสียง : processbeskrivning โดย goeranm
30/12/2013 momentet [sv] การออกเสียง : momentet โดย goeranm
30/12/2013 LED-lamporna [sv] การออกเสียง : LED-lamporna โดย goeranm
30/12/2013 tänds [sv] การออกเสียง : tänds โดย goeranm
30/12/2013 sjukvårdsplanering [sv] การออกเสียง : sjukvårdsplanering โดย goeranm
30/12/2013 hudflänger [sv] การออกเสียง : hudflänger โดย goeranm
30/12/2013 Styrningen [sv] การออกเสียง : Styrningen โดย goeranm
30/12/2013 styrningsmetoder [sv] การออกเสียง : styrningsmetoder โดย goeranm
30/12/2013 buntar [sv] การออกเสียง : buntar โดย goeranm
30/12/2013 avfärdar [sv] การออกเสียง : avfärdar โดย goeranm
30/12/2013 använts [sv] การออกเสียง : använts โดย goeranm
30/12/2013 överlevt [sv] การออกเสียง : överlevt โดย goeranm