ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/12/2013 periodiciteten [sv] การออกเสียงคำว่า periodiciteten โดย goeranm
30/12/2013 produktionsformen [sv] การออกเสียงคำว่า produktionsformen โดย goeranm
30/12/2013 tryckas [sv] การออกเสียงคำว่า tryckas โดย goeranm
30/12/2013 storleksordningen [sv] การออกเสียงคำว่า storleksordningen โดย goeranm
30/12/2013 konserverande [sv] การออกเสียงคำว่า konserverande โดย goeranm
30/12/2013 kulturyttringarna [sv] การออกเสียงคำว่า kulturyttringarna โดย goeranm
30/12/2013 bevaransvärda [sv] การออกเสียงคำว่า bevaransvärda โดย goeranm
30/12/2013 ögonblicksbild [sv] การออกเสียงคำว่า ögonblicksbild โดย goeranm
30/12/2013 majoritetskulturen [sv] การออกเสียงคำว่า majoritetskulturen โดย goeranm
30/12/2013 bejakandet [sv] การออกเสียงคำว่า bejakandet โดย goeranm
30/12/2013 mångkulturens [sv] การออกเสียงคำว่า mångkulturens โดย goeranm
30/12/2013 minoritetskulturer [sv] การออกเสียงคำว่า minoritetskulturer โดย goeranm
30/12/2013 Mångkultur [sv] การออกเสียงคำว่า Mångkultur โดย goeranm
30/12/2013 mångkulturella [sv] การออกเสียงคำว่า mångkulturella โดย goeranm
30/12/2013 Helheten [sv] การออกเสียงคำว่า Helheten โดย goeranm
30/12/2013 berikas [sv] การออกเสียงคำว่า berikas โดย goeranm
30/12/2013 oanvändbart [sv] การออกเสียงคำว่า oanvändbart โดย goeranm
30/12/2013 bevarandet [sv] การออกเสียงคำว่า bevarandet โดย goeranm
30/12/2013 processbeskrivning [sv] การออกเสียงคำว่า processbeskrivning โดย goeranm
30/12/2013 momentet [sv] การออกเสียงคำว่า momentet โดย goeranm
30/12/2013 LED-lamporna [sv] การออกเสียงคำว่า LED-lamporna โดย goeranm
30/12/2013 tänds [sv] การออกเสียงคำว่า tänds โดย goeranm
30/12/2013 sjukvårdsplanering [sv] การออกเสียงคำว่า sjukvårdsplanering โดย goeranm
30/12/2013 hudflänger [sv] การออกเสียงคำว่า hudflänger โดย goeranm
30/12/2013 Styrningen [sv] การออกเสียงคำว่า Styrningen โดย goeranm
30/12/2013 styrningsmetoder [sv] การออกเสียงคำว่า styrningsmetoder โดย goeranm
30/12/2013 buntar [sv] การออกเสียงคำว่า buntar โดย goeranm
30/12/2013 avfärdar [sv] การออกเสียงคำว่า avfärdar โดย goeranm
30/12/2013 använts [sv] การออกเสียงคำว่า använts โดย goeranm
30/12/2013 överlevt [sv] การออกเสียงคำว่า överlevt โดย goeranm