สมาชิก:

ret001

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ ret001

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
30/12/2013 Zäta [sv] การออกเสียง : Zäta โดย goeranm
30/12/2013 metodologi [sv] การออกเสียง : metodologi โดย goeranm
30/12/2013 Representationerna [sv] การออกเสียง : Representationerna โดย goeranm
30/12/2013 igenkännbara [sv] การออกเสียง : igenkännbara โดย goeranm
30/12/2013 ljudförhållanden [sv] การออกเสียง : ljudförhållanden โดย goeranm
30/12/2013 traditionen [sv] การออกเสียง : traditionen โดย goeranm
30/12/2013 hörbarheten [sv] การออกเสียง : hörbarheten โดย goeranm
30/12/2013 tvåstaviga [sv] การออกเสียง : tvåstaviga โดย goeranm
30/12/2013 stavelsen [sv] การออกเสียง : stavelsen โดย goeranm
30/12/2013 bokstaven [sv] การออกเสียง : bokstaven โดย goeranm
30/12/2013 dagstidning [sv] การออกเสียง : dagstidning โดย pernys32
30/12/2013 trögheter [sv] การออกเสียง : trögheter โดย goeranm
30/12/2013 dagstidningarna [sv] การออกเสียง : dagstidningarna โดย goeranm
30/12/2013 papperstidningen [sv] การออกเสียง : papperstidningen โดย goeranm
30/12/2013 webbtidningen [sv] การออกเสียง : webbtidningen โดย goeranm
30/12/2013 papperstidningar [sv] การออกเสียง : papperstidningar โดย goeranm
30/12/2013 layoutas [sv] การออกเสียง : layoutas โดย goeranm
30/12/2013 utrymmesskäl [sv] การออกเสียง : utrymmesskäl โดย goeranm
30/12/2013 ljudinslag [sv] การออกเสียง : ljudinslag โดย goeranm
30/12/2013 revidering [sv] การออกเสียง : revidering โดย goeranm
30/12/2013 interaktivitet [sv] การออกเสียง : interaktivitet โดย goeranm
30/12/2013 distributionsformen [sv] การออกเสียง : distributionsformen โดย goeranm
30/12/2013 transporteras [sv] การออกเสียง : transporteras โดย goeranm
30/12/2013 prenumeranterna [sv] การออกเสียง : prenumeranterna โดย goeranm
30/12/2013 försäljningsställena [sv] การออกเสียง : försäljningsställena โดย goeranm
30/12/2013 faktorerna [sv] การออกเสียง : faktorerna โดย goeranm
30/12/2013 publicering [sv] การออกเสียง : publicering โดย goeranm
30/12/2013 tidningens [sv] การออกเสียง : tidningens โดย goeranm
30/12/2013 levererad [sv] การออกเสียง : levererad โดย goeranm
30/12/2013 mät [sv] การออกเสียง : mät โดย goeranm