สมาชิก:

ret001

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ ret001

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
26/12/2013 våldsutövning [sv] การออกเสียง : våldsutövning โดย pernys32
26/12/2013 Nollpointsmetoden [sv] การออกเสียง : Nollpointsmetoden โดย pernys32
26/12/2013 kortfattade [sv] การออกเสียง : kortfattade โดย pernys32
26/12/2013 bantningsmetod [sv] การออกเสียง : bantningsmetod โดย pernys32
26/12/2013 kalorifria [sv] การออกเสียง : kalorifria โดย pernys32
26/12/2013 oregelbundna [sv] การออกเสียง : oregelbundna โดย pernys32
26/12/2013 strävsamma [sv] การออกเสียง : strävsamma โดย pernys32
26/12/2013 sagans [sv] การออกเสียง : sagans โดย pernys32
26/12/2013 problemlösningsmoral [sv] การออกเสียง : problemlösningsmoral โดย pernys32
26/12/2013 händelsekedjan [sv] การออกเสียง : händelsekedjan โดย pernys32
26/12/2013 kärleksfulla [sv] การออกเสียง : kärleksfulla โดย pernys32
26/12/2013 kärleksfullheten [sv] การออกเสียง : kärleksfullheten โดย pernys32
26/12/2013 Kroppsstraff [sv] การออกเสียง : Kroppsstraff โดย pernys32
26/12/2013 vardagsmat [sv] การออกเสียง : vardagsmat โดย pernys32
26/12/2013 berättades [sv] การออกเสียง : berättades โดย pernys32
26/12/2013 giftes [sv] การออกเสียง : giftes โดย pernys32
26/12/2013 skrikande [sv] การออกเสียง : skrikande โดย pernys32
26/12/2013 gungstolen [sv] การออกเสียง : gungstolen โดย pernys32
26/12/2013 stickning [sv] การออกเสียง : stickning โดย pernys32
26/12/2013 formulerad [sv] การออกเสียง : formulerad โดย pernys32
26/12/2013 bondmoran [sv] การออกเสียง : bondmoran โดย pernys32
26/12/2013 riset [sv] การออกเสียง : riset โดย pernys32
26/12/2013 slakta [sv] การออกเสียง : slakta โดย pernys32
26/12/2013 förlängd [sv] การออกเสียง : förlängd โดย pernys32
26/12/2013 Varumärket [sv] การออกเสียง : Varumärket โดย pernys32
26/12/2013 uppknutna [sv] การออกเสียง : uppknutna โดย pernys32
26/12/2013 trångt [sv] การออกเสียง : trångt โดย pernys32
26/12/2013 Varutillverkning [sv] การออกเสียง : Varutillverkning โดย pernys32
26/12/2013 förtroendekapital [sv] การออกเสียง : förtroendekapital โดย pernys32
26/12/2013 katten [sv] การออกเสียง : katten โดย pernys32