ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
26/12/2013 raserna [sv] การออกเสียง : raserna โดย pernys32
26/12/2013 ariernas [sv] การออกเสียง : ariernas โดย pernys32
26/12/2013 rasist [sv] การออกเสียง : rasist โดย pernys32
26/12/2013 raser [sv] การออกเสียง : raser โดย pernys32
26/12/2013 rangordnas [sv] การออกเสียง : rangordnas โดย pernys32
26/12/2013 Nazityskland [sv] การออกเสียง : Nazityskland โดย pernys32
26/12/2013 nys [sv] การออกเสียง : nys โดย pernys32
26/12/2013 folkgrupper [sv] การออกเสียง : folkgrupper โดย pernys32
26/12/2013 värdefullaste [sv] การออกเสียง : värdefullaste โดย pernys32
26/12/2013 Arten [sv] การออกเสียง : Arten โดย pernys32
26/12/2013 rangordnar [sv] การออกเสียง : rangordnar โดย pernys32
26/12/2013 timbro [sv] การออกเสียง : timbro โดย pernys32
26/12/2013 enkom [sv] การออกเสียง : enkom โดย pernys32
26/12/2013 Ekonomiekot [sv] การออกเสียง : Ekonomiekot โดย pernys32
26/12/2013 Nobels [sv] การออกเสียง : Nobels โดย pernys32
26/12/2013 instifta [sv] การออกเสียง : instifta โดย pernys32
26/12/2013 sponsrade [sv] การออกเสียง : sponsrade โดย pernys32
26/12/2013 läromedel [sv] การออกเสียง : läromedel โดย pernys32
26/12/2013 trenden [sv] การออกเสียง : trenden โดย pernys32
26/12/2013 vänsterideal [sv] การออกเสียง : vänsterideal โดย pernys32
26/12/2013 sympatisörer [sv] การออกเสียง : sympatisörer โดย pernys32
26/12/2013 uniform [sv] การออกเสียง : uniform โดย pernys32
26/12/2013 klädkod [sv] การออกเสียง : klädkod โดย pernys32
26/12/2013 påtvingad [sv] การออกเสียง : påtvingad โดย pernys32
26/12/2013 huvudpoäng [sv] การออกเสียง : huvudpoäng โดย pernys32
26/12/2013 blåmärkena [sv] การออกเสียง : blåmärkena โดย pernys32
26/12/2013 sjukvårdspersonal [sv] การออกเสียง : sjukvårdspersonal โดย pernys32
26/12/2013 FN-konventionen [sv] การออกเสียง : FN-konventionen โดย pernys32
26/12/2013 sedvänjor [sv] การออกเสียง : sedvänjor โดย pernys32
26/12/2013 Högern [sv] การออกเสียง : Högern โดย pernys32