ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
26/12/2013 blodets [sv] การออกเสียง : blodets โดย pernys32
26/12/2013 kännetecken [sv] การออกเสียง : kännetecken โดย pernys32
26/12/2013 Walther [sv] การออกเสียง : Walther โดย pernys32
26/12/2013 Sommerlath [sv] การออกเสียง : Sommerlath โดย pernys32
26/12/2013 nazister [sv] การออกเสียง : nazister โดย pernys32
26/12/2013 demokrater [sv] การออกเสียง : demokrater โดย pernys32
26/12/2013 kandidater [sv] การออกเสียง : kandidater โดย pernys32
26/12/2013 tama [sv] การออกเสียง : tama โดย pernys32
26/12/2013 skadeskjutas [sv] การออกเสียง : skadeskjutas โดย pernys32
26/12/2013 skadeskjutning [sv] การออกเสียง : skadeskjutning โดย pernys32
26/12/2013 straffbelagd [sv] การออกเสียง : straffbelagd โดย pernys32
26/12/2013 rasisten [sv] การออกเสียง : rasisten โดย pernys32
26/12/2013 Silvias [sv] การออกเสียง : Silvias โดย pernys32
26/12/2013 rasrenhet [sv] การออกเสียง : rasrenhet โดย pernys32
26/12/2013 människoapor [sv] การออกเสียง : människoapor โดย pernys32
26/12/2013 försiktighetsprincip [sv] การออกเสียง : försiktighetsprincip โดย pernys32
26/12/2013 paragrafer [sv] การออกเสียง : paragrafer โดย pernys32
26/12/2013 hönsfåglar [sv] การออกเสียง : hönsfåglar โดย pernys32
26/12/2013 djurrätt [sv] การออกเสียง : djurrätt โดย pernys32
26/12/2013 levandes [sv] การออกเสียง : levandes โดย pernys32
26/12/2013 glidande [sv] การออกเสียง : glidande โดย pernys32
26/12/2013 skogarna [sv] การออกเสียง : skogarna โดย pernys32
26/12/2013 kräldjur [sv] การออกเสียง : kräldjur โดย pernys32
26/12/2013 ekosystemet [sv] การออกเสียง : ekosystemet โดย pernys32
26/12/2013 djurskydd [sv] การออกเสียง : djurskydd โดย pernys32
26/12/2013 djurart [sv] การออกเสียง : djurart โดย pernys32
26/12/2013 Människoaporna [sv] การออกเสียง : Människoaporna โดย pernys32
26/12/2013 inspärrade [sv] การออกเสียง : inspärrade โดย pernys32
26/12/2013 nazistiska [sv] การออกเสียง : nazistiska โดย pernys32
26/12/2013 rasisterna [sv] การออกเสียง : rasisterna โดย pernys32