สมาชิก:

ret001

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ ret001

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
28/12/2013 sinnebilden [sv] การออกเสียง : sinnebilden โดย goeranm
28/12/2013 förfäderskult [sv] การออกเสียง : förfäderskult โดย goeranm
28/12/2013 lutherska [sv] การออกเสียง : lutherska โดย goeranm
28/12/2013 bikten [sv] การออกเสียง : bikten โดย goeranm
28/12/2013 biktar [sv] การออกเสียง : biktar โดย goeranm
28/12/2013 tystnadsplikt [sv] การออกเสียง : tystnadsplikt โดย goeranm
28/12/2013 själavård [sv] การออกเสียง : själavård โดย goeranm
28/12/2013 vardaglighet [sv] การออกเสียง : vardaglighet โดย goeranm
28/12/2013 förfädernas [sv] การออกเสียง : förfädernas โดย goeranm
28/12/2013 systematiserat [sv] การออกเสียง : systematiserat โดย goeranm
28/12/2013 ritualers [sv] การออกเสียง : ritualers โดย goeranm
28/12/2013 skiften [sv] การออกเสียง : skiften โดย goeranm
28/12/2013 motsvarigheter [sv] การออกเสียง : motsvarigheter โดย goeranm
26/12/2013 pinnar [sv] การออกเสียง : pinnar โดย pernys32
26/12/2013 ritualer [sv] การออกเสียง : ritualer โดย pernys32
26/12/2013 kränkta [sv] การออกเสียง : kränkta โดย pernys32
26/12/2013 påminda [sv] การออกเสียง : påminda โดย pernys32
26/12/2013 godsaker [sv] การออกเสียง : godsaker โดย pernys32
26/12/2013 bakvända [sv] การออกเสียง : bakvända โดย pernys32
26/12/2013 negerbollarna [sv] การออกเสียง : negerbollarna โดย pernys32
26/12/2013 godaste [sv] การออกเสียง : godaste โดย pernys32
26/12/2013 visan [sv] การออกเสียง : visan โดย pernys32
26/12/2013 sannare [sv] การออกเสียง : sannare โดย pernys32
26/12/2013 nazistiskt [sv] การออกเสียง : nazistiskt โดย pernys32
26/12/2013 negerbollar [sv] การออกเสียง : negerbollar โดย pernys32
26/12/2013 chokladbollar [sv] การออกเสียง : chokladbollar โดย pernys32
26/12/2013 söndagsskola [sv] การออกเสียง : söndagsskola โดย pernys32
26/12/2013 nazismen [sv] การออกเสียง : nazismen โดย pernys32
26/12/2013 blodsbanden [sv] การออกเสียง : blodsbanden โดย pernys32
26/12/2013 rastanken [sv] การออกเสียง : rastanken โดย pernys32