สมาชิก:

ret001

บรรณาธิการ Forvo

ติดตามการออกเสียงของ ret001

ดูข้อมูลและรายการคำของสมาชิก.
วันที่ คำ การออกเสียง ข้อมูล
28/12/2013 dotterbolagets [sv] การออกเสียง : dotterbolagets โดย goeranm
28/12/2013 ägdes [sv] การออกเสียง : ägdes โดย goeranm
28/12/2013 köptes [sv] การออกเสียง : köptes โดย goeranm
28/12/2013 storleksordning [sv] การออกเสียง : storleksordning โดย goeranm
28/12/2013 posterna [sv] การออกเสียง : posterna โดย goeranm
28/12/2013 ja-sägare [sv] การออกเสียง : ja-sägare โดย goeranm
28/12/2013 förutsättningslöst [sv] การออกเสียง : förutsättningslöst โดย goeranm
28/12/2013 saligare [sv] การออกเสียง : saligare โดย goeranm
28/12/2013 Allmosan [sv] การออกเสียง : Allmosan โดย goeranm
28/12/2013 sekulärt [sv] การออกเสียง : sekulärt โดย goeranm
28/12/2013 scoutrörelsens [sv] การออกเสียง : scoutrörelsens โดย goeranm
28/12/2013 kollektiviserats [sv] การออกเสียง : kollektiviserats โดย goeranm
28/12/2013 fläckats [sv] การออกเสียง : fläckats โดย goeranm
28/12/2013 gammaldags [sv] การออกเสียง : gammaldags โดย goeranm
28/12/2013 välgörenheten [sv] การออกเสียง : välgörenheten โดย goeranm
28/12/2013 återupprättar [sv] การออกเสียง : återupprättar โดย goeranm
28/12/2013 givandet [sv] การออกเสียง : givandet โดย goeranm
28/12/2013 faddersystem [sv] การออกเสียง : faddersystem โดย goeranm
28/12/2013 loger [sv] การออกเสียง : loger โดย goeranm
28/12/2013 förbundets [sv] การออกเสียง : förbundets โดย goeranm
28/12/2013 lokalavdelningar [sv] การออกเสียง : lokalavdelningar โดย goeranm
28/12/2013 studiecirklar [sv] การออกเสียง : studiecirklar โดย goeranm
28/12/2013 chefskurser [sv] การออกเสียง : chefskurser โดย goeranm
28/12/2013 ackumulerad [sv] การออกเสียง : ackumulerad โดย goeranm
28/12/2013 humanister [sv] การออกเสียง : humanister โดย goeranm
28/12/2013 genomsöka [sv] การออกเสียง : genomsöka โดย goeranm
28/12/2013 psykologiska [sv] การออกเสียง : psykologiska โดย goeranm
28/12/2013 värderade [sv] การออกเสียง : värderade โดย goeranm
28/12/2013 uppfostrat [sv] การออกเสียง : uppfostrat โดย goeranm
28/12/2013 stöttat [sv] การออกเสียง : stöttat โดย goeranm